Prijsstrategie in B2B markten

Menig B2B marketeer worstelt met het bepalen van de optimale prijsstrategie. De prijsstelling van concurrenten is veelal niet goed bekend, terwijl fixed princing in sommige markten niet goed mogelijk is. Het is een uitdaging om een prijsstrategie te bepalen die de waarde van uw merk reflecteert en zo een optimale marge realiseert.


 

 

 

Power Pricing: de basis voor een optimale prijsstrategie

Er zijn verschillende technieken om de beste prijs te bepalen, maar die zijn vaak vooral bruikbaar voor B2C maar niet voor B2B markten. Om B2B marketeers bij hun prijsbeslissingen te ondersteunen, heeft Kantar TNS een model ontwikkeld dat helpt om de prijsstrategie te optimaliseren. Zodat u uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren. Afhankelijk van de situatie kan dat met een prijsverhoging danwel een prijsverlaging gerealiseerd worden. Power Pricing laat zien wat de beste prijsstelling is. 

 

Hoe werkt het? 

Kantar TNS Power Pricing focust op twee factoren die de aankoopbeslissing binnen uw markt be├»nvloeden: uw merk en de prijs. Uw merk betreft alle marketingvariabelen, behalve de prijs. Voor de merken die door uw doelgroep worden geselecteerd worden verschillende prijscombinaties gesimuleerd. Omdat zowel uw merk als dat van uw concurrenten deel uitmaken van het model, kunt u door middel van simulaties vaststellen wat er gebeurt bij verandering van uw eigen prijsstelling of de prijsstelling door uw concurrenten. U verkrijgt daarmee uiterst waardevolle input voor uw prijsstrategie:

  1. Hoe prijsgevoelig is uw merk?
  2. Hoe prijselastisch is uw merk?
  3. Wat is de optimale prijs voor uw product of dienst bij bepaalde prijsstellingen van concurrenten?
Nadere uitleg van het model en voorbeelden van de output vindt u in de brochure: Power Pricing. 

Uw prijsstrategie optimaliseren en een beter bedrijfsresultaat realiseren?

Neem vandaag nog contact op met Ronald Lenselink of leg uw vraag direct voor via ons contactformulier