Informatie voor de opdrachtgever

Bent u op zoek naar interim-experts met een flinke dosis marketing intelligence? Mensen die uw organisatie in korte tijd op een hoger plan brengen? TNS NIPO/temp heeft de mensen die u zoekt: tijdelijke krachten van blijvende waarde. Samen met u bepalen we wat uw organisatie nodig heeft en welke expert daar het beste bij past. Ons doel: uw organisatie structureel versterken. Niet alleen tijdens, maar ook na onze samenwerking.

Marketing Intelligence expertise

Al onze mensen zijn experts op het gebied van marketing intelligence. Bovendien zijn ze in staat om hun kennis te vertalen naar (verschillende afdelingen van) uw organisatie. Ze brengen hun expertise in praktijk, zodat iedereen er beter van wordt.

De kandidaat op maat

Samen met u bepalen we welke kandidaat het beste aansluit bij uw behoefte: een vaste medewerker van TNS NIPO of een freelancer. Heeft de opdracht een operationeel of juist een strategisch karakter? Zoekt u iemand met een specifieke expertise, of juist een sterke generalist? Ook bekijken we welk dienstverband het meest passend is. Huurt u onze expert in op uurbasis? Of kiest u voor een financiering als onderdeel van uw marketing intelligence budget? Alles is mogelijk.

Backup van TNS NIPO

Onze gedetacheerde medewerkers en onze freelancers hebben altijd toegang tot de markt- en productkennis van TNS NIPO en moederbedrijf TNS. Daarnaast krijgen de interim-experts die u inhuurt regelmatig trainingen over de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Klikt 't?

Als u een van onze experts tijdelijk in dienst neemt, polsen we regelmatig of u tevreden bent over de samenwerking. Klikt 't? Komen uw verwachtingen uit? Slagen we erin om uw organisatie verder te brengen? Kortom, we blijven met u in gesprek.

Wie gingen u voor?

In het bestaan van TNS NIPO/temp hebben we bij een groot aantal klanten op succesvolle wijze interim-experts van TNS NIPO kunnen plaatsen.

Om een paar namen te noemen: ANWB, CBI, CZ, Eneco, ICTU, KLM, Kobalt, KPN, Masterfoods, Marktplaats.nl, Ministerie van Binnenlandse zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Vrom, Nestlé, Philips, PON, Rijkswaterstaat, STIVORO, TEMA, T-Mobile, UWV en Vrumona.

Uw aanspreekpunt

Bel Jacqueline Kappe via 020 522 59 52 of mail naar jacqueline.kappe@tns-nipo.com.