Privacy en cookie beleid website TNS-NIPO.com

Deze privacy policy en het cookie beleid worden uiterlijk woensdag 29 mei 2018 aangepast aan de hand van de richtlijnen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR).

Algemeen
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van bezoekers van de website van TNS NIPO en de abonnees van de e-mail nieuwsbrief van TNS NIPO is voor TNS NIPO van groot belang.
Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website en abonnees, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TNS NIPO zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TNS NIPO, Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam.
Daarnaast is TNS-NIPO lid van de Marktonderzoekassociatie en gebonden aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek.
Tot slot is TNS NIPO door het lidmaatschap van ESOMAR ook gebonden aan de zelfregulering die is opgesteld door ESOMAR.
 
Doeleinden voor verwerking
De doeleinden waarvoor de gegevens van de bezoekers van de website en abonnees worden verwerkt zijn zeer beperkt. Het e-mailadres van abonnees wordt gebruikt om de e-mail nieuwsbrief toe te sturen. Van bezoekers van de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Privacybeleid per onderzoek
Wanneer TNS NIPO marktonderzoek uitvoert hanteert zij per onderzoek een eigen privacyinformatie paragraaf. Wanneer iemand wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een bepaald onderzoekspanel en zich daarvoor inschrijft dan wordt tijdens de inschrijving informatie over de omgang met  persoonsgegevens gegeven.
De e-mailadressen van de abonnees worden door TNS NIPO niet aan derden ter beschikking gesteld.
 
Social media
TNS NIPO volgt voor zichzelf en voor opdrachtgever social media kanalen wat deelnemers aan social media vinden van organisaties, producten en/of diensten. TNS NIPO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TNS NIPO (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om de een gestelde vraag te beantwoorden of om te reageren op een opmerking en daarna niet verder worden opgeslagen of gebruikt.
 
Beveiliging
TNS NIPO beschermt persoonsgegevens met state-of-the-art beveiligingstechnologie tegen onrechtmatige verwerking en verlies.
 
Cookies  
TNS NIPO maakt gebruik van Google Analytics. Echter is Google Analytics voor deze website zo ingesteld dat er met cookies geen identificerende gegevens voor het maken van een profiel  worden verzameld, niet door TNS NIPO, niet door Google. Hierover heeft TNS NIPO met Google een overeenkomst gesloten.
 
TNS-NIPO.com en andere website
Op de site van TNS NIPO kunt u links aantreffen naar andere websites. TNS NIPO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy en/of cookie beleid van TNS-NIPO, dan kunt u deze richten aan:
TNS NIPO  t.a.v. Monique van Breda
Grote Bickerstraat 74
1013 KS Amsterdam
e : Monique.van.Breda@kantar.com
 

Wijzigingen
TNS NIPO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Amsterdam, 18 juni 2015