Merkgebruik: regels voor het gebruik van het merk Kantar TNS

Kantar wordt geregeld geconfronteerd met het gebruik van haar merken in (commerciële) uitingen door derden. Voor het gebruik van het Kantar merk gelden de volgend regels. 

Er is een klantrelatie:

Als een opdrachtgever de naam van Kantar wil gebruiken om een product of dienst aan te prijzen, dan wel een persbericht of artikel wil (laten) publiceren waarin Kantar wordt aangehaald zijn de algemene voorwaarden  van toepassing. Specifiek betreft dit artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten

Er is geen klantrelatie:

Is er geen sprake van een klantrelatie maar wil een derde het merk Kantar gebruiken in een (commerciële) uiting dan gelden de rechten die aan Kantar Netherlands toekomen op grond van haar merkinschrijvingen.
 
Indien een derde de merken van Kantar Netherlands gebruikt zonder toestemming van Kantar Netherlands, kan Kantar Netherlands een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub a, c en/of d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).


In het geval een derde, niet zijnde een klant, zonder toestemming van Kantar Netherlands de merken van Kantar Netherlands aanhaalt in het kader van de promotie van eigen waren of diensten is er sprake van merkinbreuk indien afbreuk wordt gedaan aan de (herkomst)functies van de merken van Kantar Netherlands. Dit is bijvoorbeeld het geval als de indruk wordt gewekt dat er sprake is van gebruik in samenwerking met /onder licentie van Kantar Netherlands.
 
Het gebruik van de merken van Kantar Netherlands als bronvermelding dient altijd in overeenstemming te zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het gaat in ieder geval te ver als door een derde, niet zijnde een klant, de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat met Kantar Netherlands
 
Indien de merken van Kantar Netherlands zonder toestemming van Kantar Netherlands door een derde worden gebruikt en daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Kantar Netherlands, kan Kantar Netherlands hier op grond van de BVIE tegen optreden. Van ongerechtvaardigd voordeel is bijvoorbeeld sprake als een derde een graantje mee wilt pikken van de goede reputatie van de merken van Kantar Netherlands (kielzogvaren).