Opzet MuseumMonitor 2018

Bezoekersonderzoek nieuwe stijl

Doe mee en meld je nu aan!  Lees verder

Met de nieuwe methode ontvangen bezoekers van uw museum een bericht op hun mobiele telefoon, met de vraag om mee te doen met onderzoek. We laten de meting lopen totdat in een kwartaal n = 100 is bereikt. In de standaardopzet worden vier metingen uitgevoerd. Achtergrondgegegevens worden altijd uitgevraagd. Daarnaast kunt u kiezen voor onderstaande thema's, bijvoor-beeld vier keer hetzelfde of ieder kwartaal een ander thema. 


1. Vinger aan de pols + prioriteiten stellen:

 • Beoordeling museum, aanbevelen, opnieuw bezoeken en enthousiasme.
 • Oordeel museum- en belevingsaspecten
 • Letterlijke antwoorden op: Wat zou u doen als u directeur was? (open vraag)
 • Einde jaar: prioriteitenmatrix met museum- en belevingsaspecten (TRIM analyse)

2. Optimaliseren tentoonstelling:

 • Spontane reactie op tentoonstelling en verbeterpunten (Wordcloud + listing)
 • Algemeen oordeel tentoonstelling en aspecten

3. Effectiviteit communicatiestrategie:

 • Spontane en geholpen bekendheid tentoonstelling/wat er te zien is
 • Reden komst (vaste collectie of tentoonstelling)
 • Aan verwachting voldaan?
 • Gebruikte informatiebronnen
 • Communicatie-uitingen (gezien + oordeel + toegevoegde waarde)

4. Economische Waarde:

 • Is bezoek museum hoofdreden bezoek aan de stad
 • Is het een losstaande activiteit of in combinatie? Heeft u overnacht?
 • Inzicht in economische waarde

In deze opzet maken we gebruik van korte standaardvragen om het onderzoek zo efficient mogelijk uit te voeren. Het toevoegen van eigen vragen is niet mogelijk. 

Uw resultaten

U ontvangt elk kwartaal de resultaten in excel tabellen, inclusief de open antwoorden. Aan het einde van het jaar worden per thema de resultaten weergegeven in één of enkele visuals. Bekijk hier de tarieven voor deelname. Op verzoek kan ook een eindpresentatie worden verzorgd. Dit is geen vast onderdeel van de nieuwe opzet en zal apart in rekening worden gebracht. 

Interesse in deelname? 

Neem contact op met Inge Huizenga of toon uw interesse via het inschrijfformulier.  

Inge Huizenga
Research Manager Cultuur en Musea
T 020 5775 783
M 06 39 8395 28
E Inge.Huizenga@kantartns.com