Retail Investor


 

De markt van beleggende huishoudens is in 2016 met ruim 100.000 overtuigend gegroeid tot 1,21 miljoen. Dit blijkt uit Retail Investor 2016, het jaarlijkse onderzoek onder beleggende huishoudens dat uitgevoerd is door Kantar TNS.

 
Deze 9% groei is een substantiĆ«le trendbreuk met voorgaande jaren waarin het aantal beleggende huishoudens stabiel bleef op  1,1 miljoen. De lage spaarrente draagt hiertoe bij omdat men in toenemende mate op zoek is naar dividendrendement en andere mogelijkheden om het vermogen te behouden en/of uit te bouwen. Een als gunstig gepercipieerd beursklimaat is – anders dan wellicht gedacht wordt – niet van doorslaggevend belang om te beleggen. Weliswaar laten de laatste weken van dit jaar een overtuigend herstel zien op de beurzen, maar de volatiliteit is dit jaar te groot geweest om de groei van het aantal beleggers te kunnen verklaren.

Een zwaluw maakt nog geen zomer: het huidige aantal van 1,2 mln. beleggende huishoudens is evenveel als tien jaar geleden. En als we nog verder terugkijken, dan is dit zelfs veel minder dan de 1,9 miljoen beleggende huishoudens die Nederland eind jaren 90 telde. Niettemin lijken we een keerpunt te hebben bereikt.

De trendbreuk beperkt zich niet alleen tot huishoudens die (weer) gaan beleggen. Voor het eerst in jaren zien we ook dat beleggers hun asset mix veranderen door per saldo spaargeld te verschuiven naar beleggingen. Jarenlang was de verhouding sparen/beleggen vrijwel in balans of had sparen juist de overhand. Een andere verschuiving in de asset mix betreft de groei van ETF’s die duidelijk vaker in portefeuilles voorkomen. En verder zien we in 2016 een sterke groei van het gebruik van apps om transacties door te voeren, al zijn er evidente verschillen tussen banken en brokers op dit vlak.
 
Retail Investor 2016 is een jaarlijkse studie onder Nederlandse beleggende huishoudens die al sinds 1997 wordt uitgevoerd. Kantar TNS heeft deze studie dit jaar overgenomen van zusterbureau Kantar Millward Brown dat Retail Investor in het verleden uitvoerde. Wij hebben via een screening onder 42.878 huishoudens vastgesteld hoe groot het aantal is dat belegt. Vervolgens hebben wij er daarvan 1.203  ondervraagd over de wijze waarop zij beleggen. Het betreft hier alleen vrij belegd vermogen, dat wil zeggen belegd in:
  • individuele aandelen
  • individuele obligaties
  • beleggingsfondsen
  • ETF’s/indextrackers
  • opties
  • andere derivaten
 
Andere beleggingsvormen zoals vastgoed (tweede woning e.d.) blijven nadrukkelijk buiten beschouwing. In vergelijking met voorgaande jaren hebben wij meer aandacht besteed aan huishoudens met een groot vrij vermogen: 708 van de 1.203 beleggende huishoudens hebben een vermogen van meer dan € 100.000 belegd en gespaard. Deze categorie huishoudens is voor banken en brokers van groter belang dan die met kleinere vermogens.

Meer informatie?


Reg van Steen
Senior Client Director Kantar TNS
06 308 300 79
reg.van.steen@kantar.com