Welke vragen stelt Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen?

Het Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen ondervraagt actieve deelnemers (en pensioengerechtigden) onder andere naar de volgende thema’s:

 
Tevredenheid ten aanzien van:
 • uw dienstverlening;
 • uw informatievoorziening;
 • uw financiële resultaten;
 • uw pensioenregeling.
Loyaliteit ten aanzien van:
 • uw pensioenfonds ten opzichte van andere financiële dienstverleners.
Vertrouwen in:
 • het Nederlands pensioenstelsel;
 • uw pensioenfonds;
 • de minimale pensioenuitkering bij uw pensioenfonds.
Communicatie-effectiviteit
Naast een aantal verplichte informatiemiddelen (pensioenoverzicht, brieven, nieuwsbrieven, website, pensioenplanner en mijnpensioenoverzicht.nl) kunt U uit een standaardlijst van informatiemiddelen aangeven welke middelen op uw pensioenfonds van toepassing zijn. De lijst bevat onder andere het pensioenkrant/-magazine, brochures, e-mail contact, telefonisch contact, pensioen123 en berichtenbox.

We vragen voor vrijwel alle informatiemiddelen naar onder andere:
 • de gebruiks- en leesintensiteit;
 • de beoordeling op aspecten als: begrijpelijkheid, hoeveelheid en belang van de informatie;
 • algemene tevredenheid.
Reputatievragen
In 2016 zijn een aantal reputatievragen toegevoegd:
 • Beeld van pensioenfonds
 • Perceptie pensioenfonds
 • Persoonlijke dienstverlening
 • Handelen in mijn belang
 • Pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt
 • Maakt pensioenmaterie makkelijk
 • Kiezen voor eigen fonds in geval van keuzevrijheid
Eigen vragen toevoegen 
Het is altijd mogelijk tegen meerkosten een beperkt aantal fonds-specifieke vragen mee te laten lopen.