Praktische uitvoering van BOP

Het onderzoek Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenen wordt jaarlijks gehouden aan de hand van een online enquĂȘte. De respondenten nodigen we uit per brief of e-mail. In beide gevallen sturen we een link met unieke inlogcode mee. Het veldwerk vindt altijd plaats in de maand september.
 
Uitnodiging per brief met link
Beschikt u uitsluitend over de NAW gegevens van uw deelnemers, dan kunt u (een deel van uw) adressenbestand naar Kantar TNS sturen. Kantar TNS zorgt dat uw deelnemers een brief ontvangen, waarin het onderzoek wordt aangekondigd. Deze brief is voorzien van een link en unieke inlogcode, zodat de deelnemers de vragenlijst eenvoudig online kunnen invullen.
 
Uitnodiging per e-mail
Als u ook beschikt over de e-mailadressen van uw deelnemers, stuurt u dit e-mailbestand naar Kantar TNS.  Kantar TNS stuurt uit naam van uw pensioenfonds per e-mail een uitnodiging naar uw deelnemers. In de mail staat een link die eenvoudig toegang geeft tot een online vragenlijst.
 
Een combinatie van brief en e-mail is ook mogelijk, maar vergt wel een specifieke steekproeftrekking. Kantar TNS kan de steekproeftrekking voor u verzorgen. We streven een goede verdeling naar leeftijdsgroep, geslacht en andere relevante kenmerken na.