Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen

In de pensioenwereld is veel behoefte aan een laagdrempelig, uniform onderzoek tegen lage kosten. Onderzoek dat u als pensioenfonds of pensioenuitvoerder in één oogopslag laat zien hoe uw pensioenfonds presteert in de beleving van de deelnemer.


Om aan die wens tegemoet te komen, heeft Kantar met ondersteuning van de Pensioenfederatie het onafhankelijke ‘Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen’ (BOP) op.

Doe mee aan het Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen en ontdek hoe uw pensioenfonds presteert in de beleving van de deelnemer


Via BOP krijgt u eenvoudig en op een eenduidige wijze inzicht in de tevredenheid, het vertrouwen en de loyaliteit van uw deelnemers. En in de mate waarin ze openstaan voor pensioeninformatie. U leert meer over het handelingsperspectief van uw deelnemers en de resultaten van uw communicatieinspanningen. Ook gaat het onderzoek in op het imago van uw pensioenfonds en het draagvlak voor het collectieve pensioenstelsel.

Wat meet BOP?  Lees verder >>

Doet u mee aan BOP, dan ontvangt u vijf scorecards, waarin uw resultaten worden afgezet tegen de benchmark(s). De scorecards zijn in de zeer heldere vorm van een pensioenmonitor weergegeven.

Uw gegevens blijven altijd anoniem!
In het kader van kennisdeling stelt Kantar TNS als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep van BOP via eigen publicaties geanonimiseerde, geaggregeerde informatie beschikbaar aan de pensioensector. Met deze publicaties kan free publicity worden verkregen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten!

Praktische uitvoering van BOP  Lees verder >>

Tegen lage kosten
De kosten voor deelname aan BOP-2019 bedragen €4.450,- (excl. BTW). U ontvangt dan uw eigen scorecard, afgezet tegen de landelijke benchmarks. In dit bedrag zijn de druk- en verzendkosten niet opgenomen.
 
Als uw eigen fonds-specifieke vragen wil laten meelopen, bedragen de meerkosten €390,- (excl. BTW) per vraag - bij een minimale afname van drie vragen. Mocht u prijs stellen op een uitgebreidere rapportage in PowerPoint, dan zijn de extra kosten €4.300,- (excl. BTW).
 
Wilt u meedoen aan het BOP-2019 onderzoek?
Meldt u dan zo snel mogelijk aan. U kunt dit doen door uiterlijk 1 juli 2019 het aanmeldingsformulier in te vullen.

Als u zich aanmeldt, gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden en onze leveringsvoorwaarden voor Multi-clientonderzoeken. Lees deze dus even goed na.
 
Wilt u meer weten over het privacybeleid?
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met

Julie Visser
Senior Consultant Pensioenen
m 06 512 33 775
e  julie.visser@kantartns.com