PVV blijft grootste, weinig electorale verschuivingen

Gepubliceerd: 26-02-2016

In de nieuwste zetelpeiling consolideert de PVV haar leidende positie: de partij zou, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, 32 zetels halen. De VVD volgt op enige afstand (25 zetels). Verder zijn er geen noemenswaardige verschuivingen, afgezien van het feit dat D66 wat terrein verliest (van 22 naar 17). Ook het vertrouwen in Rutte II is ten opzichte van twee maanden geleden stabiel gebleven (17% heeft vertrouwen, 72% niet). Wel verwacht een ruime meerderheid (61%) dat het kabinet de rit gaat uitzitten. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO deze week.
 
1| Virtuele zetelverdeling week 8 2016: PVV blijft grootste
 
  TK 2012 19 dec ‘12 6 dec
‘13
16
sept 2014
3 dec 2014 2 mrt 2015 25 juni 2015 18 aug 2015 15 okt 2015 15 dec 2015 26 feb 2016
VVD 41 24 24 26 20 21 27 28 21 23 25
PvdA 38 34 18 11 12 14 13 13 11 10 11
PVV 15 21 27 27 28 25 21 21 38 33 32
SP 15 17 21 20 19 20 21 23 17 20 19
CDA 13 15 14 17 18 17 17 17 15 14 16
D66 12 15 20 21 26 29 21 23 18 22 17
ChristenUnie 5 6 8 7 8 7 7 7 8 9 7
GroenLinks 4 4 5 7 6 5 8 7 9 10 11
SGP 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4
50 Plus 2 7 6 8 5 4 5 5 6 3 4
PvdD 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4
VNL 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0
Piratenpartij 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Switchgedrag – PVV wint nog steeds vooral bij VVD en de SP
Nemen we het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 als uitgangspunt, dan wordt duidelijk dat de vluchtelingencrisis (en de stellingname van Wilders) nog steeds een grote rol speelt – maar een beduidend minder grote rol eind 2015. In oktober was maar liefst een kwart van de VVD- én SP-kiezers uit 2012 voornemens op de PVV te stemmen, nu gaat het om respectievelijk 11% en 13%. Het feit dat beide partijen zich sinds eind 2015 staande houden, heeft vooral met een vermindering van de uitstroom naar de PVV te maken.
 
Vluchtelingen spelen uiteraard nog wel een grote rol:
‘Omdat ik het niet eens ben met het vluchtelingenbeleid. Er zijn genoeg Nederlanders die hulp nodig hebben. Degenen die hier komen zijn gelukzoekers. De meeste zijn mannen en laten hun vrouw en kinderen daar. In Nederland is toch de spreuk ‘Vrouwen en kinderen eerst’! (stemde SP, zou nu PVV stemmen)
 
‘Meer aandacht voor milieu en vluchtelingen’ (stemde PvdA, zou nu GroenLinks stemmen)

Na ‘vluchtelingen’ komt het woord ‘ouderen’ vaak naar voren:
  
‘PvdA loopt teveel in het gareel met de VVD en heeft niets meer op met de kwetsbare mensen in de samenleving, ook ouderen worden in de steek gelaten. Het wordt tijd dat er eens een echte sociale partij in de regering komt’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen)
 
‘Misschien doen die iets voor de ouderen - 45 jaar betaald voor een waardevast pensioen maar het is zelfs verlaagd. Ook de belasting doet nog een duitje in de zak door de ouderen uit te kleden en dan praten we maar niet over de medische kosten’ (stemde VVD, zou nu 50 Plus stemmen)
 
Vertrouwen in Rutte II: stabiel
Het vertrouwen in Rutte II herstelt zich enigszins ten opzichte van twee maanden eerder: het groeit van 14% naar 17%. Uiteraard is het glas daarmee nog verre van half vol: nog steeds heeft 72% (heel) weinig vertrouwen. Deze cijfers verschillen niet heel veel van de vertrouwensscores eind 2013 en 2014.

2| Vertrouwen in kabinet Rutte II onveranderd t.o.v. twee maanden eerder
 
Hoeveel vertrouwen heeft u in Rutte II? 17 apr 2013 13 sept 2013
 
6dec 2013
 
11 mrt 2014
 
19 mei 2014 16 sep 2014 3 dec 2014
 
2 mrt 2015 18 aug 2015 15 okt 2015 15 dec 2015 26 feb 2016
  % % % % % % % % % % % %
Heel veel vertrouwen 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
Veel vertrouwen 21 11 14 13 15 20 16 15 17 14 16 16
Weinig vertrouwen 47 47 47 45 48 45 44 47 44 46 43 44
Heel weinig vertrouwen 22 36 29 35 26 25 30 29 26 31 28 28
W.n. /geen mening 10 6 9 7 10 9 9 9 12 9 13 11

 
…maar helft verwacht nu dat Rutte II hele rit uitzit
Het aandeel mensen dat verwacht dat Rutte II de hele rit uitzit, neemt verder toe (augustus 2015: 44%, oktober 2015: 46%, december 2015: 51%, februari 2016: 61%).
Het aandeel dat hoopt dat het kabinet het einde haalt, ligt een stuk lager (41%), maar blijft stabiel in vergelijking met vorig jaar.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
Tim de Beer                                                                           
t 020 5225 399 / 06 – 39231175                                         
e tim.de.beer@tns-nipo.com                                                 
twitter @timdebeer79
 


Koen de Groot
t. 020 522 55 26
 e. koen.de.groot@tns-nipo.com
           Onderzoeksnummer: D0542
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De steekproef is getrokken in TNS NIPObase. Aan het onderzoek werkten in totaal 1.007 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee. Veldwerkperiode:17 t/m 22 februari 2016.
 
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012.
 
We benadrukken dat we in deze peiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij in de peiling (PVV, met 20,9%) komt dit overeen met zo’n drie zetels hoger of lager. De VVD volgt op een tweede plaats (met 16,3%).
 
Bij publicatie of verspreiding graag de bron: TNS NIPO vermelden.