PVV blijft grootste, opnieuw weinig electorale verschuivingen

Gepubliceerd: 01-04-2016

Vertrouwen in Rutte II stabiel laag, ruime meerderheid verwacht dat het rit uitzit
 
In de nieuwste zetelpeiling consolideert de PVV haar leidende positie: de partij zou, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, 35 zetels halen. De VVD volgt op forse afstand (25 zetels). Verder zijn er geen noemenswaardige verschuivingen, behoudens de dip van de SP (van 23 zetels in de zomer van 2015 naar 16 nu). Ook het vertrouwen in Rutte II is sinds geruime tijd nauwelijks veranderd: 16% heeft vertrouwen, 75% niet. Wel verwacht een ruime meerderheid (62%) inmiddels dat het kabinet de rit gaat uitzitten. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.

1| Virtuele zetelverdeling week 13 2016: PVV blijft grootste
 
  TK 2012 6 dec
‘13
3 dec 2014 2 mrt 2015 25 juni 2015 18 aug 2015 15 okt 2015 15 dec 2015 25 feb 2016 1 april 2016
VVD 41 24 20 21 27 28 21 23 25 25
PvdA 38 18 12 14 13 13 11 10 11 10
PVV 15 27 28 25 21 21 38 33 32 35
SP 15 21 19 20 21 23 17 20 19 16
CDA 13 14 18 17 17 17 15 14 16 15
D66 12 20 26 29 21 23 18 22 17 18
ChristenUnie 5 8 8 7 7 7 8 9 7 8
GroenLinks 4 5 6 5 8 7 9 10 11 10
SGP 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
50 Plus 2 6 5 4 5 5 6 3 4 4
PvdD 2 4 3 3 5 3 3 3 4 5
VNL 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
Piratenpartij 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 
Switchgedrag – PVV wint steeds meer bij VVD en de SP, ook steun bij de niet stemmers
De switch van de huidige regeringspartij VVD naar de PVV is groeiende. In februari 2012 was 11% van de VVD-stemmers voornemens om op de PVV te stemmen, nu gaat het om 22%. Ook kiezen steeds meer SP-stemmers voor de PVV, in februari was dit nog 13%, nu is dat 22%. Datzelfde geldt voor de mensen die niet gestemd hebben in 2012. Van deze groep zegt 21% nu op de PVV te gaan stemmen, in februari was dat 18%.
 
Nemen we het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 als uitgangspunt, dan wordt duidelijk dat naast de vluchtelingencrisis ook terreur en teleurstelling in het kabinet een grotere rol spelen in de keuze voor een partij. Mensen voelen zich met name minder gehoord over deze onderwerpen:

‘Uit ongerief met betrekking tot het huidige kabinet de vluchtelingen crisis en de slappe mentaliteit van de huidige regering.’ (Stemde VVD, zou nu PVV stemmen)
 
‘De grenzen moeten dicht en daar is er maar één voor’ (Stemde SP, zou nu PVV stemmen)
 
‘Ik ben de aanslagen meer dan zat’ (Stemde eerst niet, zou nu PVV stemmen)
 
‘Ik vind het moeilijk. Sowieso geen PvdA, ook in verband met al die aanslagen en vluchtelingen.’ (Stemde eerst PvdA, weet het nu nog niet)

Naast ‘vluchtelingen’ en ‘terrorisme’ komen ook het ‘lage vertrouwen’ en ‘teleurstelling’ veel naar voren:
  
‘Dat lijkt mij niet zo moeilijk: PvdA stelt mij in het kabinet ernstig teleur.’ (Stemde PvdA, zou nu SP stemmen)
 
‘Ik heb geen vertrouwen meer in de PvdA. Ze zijn rechts geworden en komen niet meer op voor de arbeiders en mensen met een minimumloon en zijn de kosten voor goede zorg niet meer betaalbaar.’ (Stemde PvdA, zou nu GroenLinks stemmen)
 
Vertrouwen in Rutte II: stabiel
Het vertrouwen in Rutte II blijft stabiel ten opzichte van februari dit jaar: in februari had 17% vertrouwen in het kabinet, nu is dat 16%. Reden voor optimisme is er allerminst: het percentage dat (heel) weinig vertrouwen heeft stijgt van 71% in februari naar 75% in maart. De cijfers verschillen overigens niet heel veel van de vertrouwensscores eind 2013 en 2014.

2| Vertrouwen in kabinet Rutte II onveranderd t.o.v. twee maanden eerder
 
Hoeveel vertrouwen heeft u in Rutte II? 17 apr 2013 13 sept 2013
 
6dec 2013
 
19 mei 2014 16 sep 2014 3 dec 2014
 
2 mrt 2015 18 aug 2015 15 okt 2015 15 dec 2015 25 feb 2016 1 april 2016
  % % % % % % % % % % % %
Heel veel vertrouwen 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1  
1
Veel vertrouwen 21 11 14 15 20 16 15 17 14 16 16  
15
Weinig vertrouwen 47 47 47 48 45 44 47 44 46 43 44  
47
Heel weinig vertrouwen 22 36 29 26 25 30 29 26 31 28 28  
28
W.n. /geen mening 10 6 9 10 9 9 9 12 9 13 11  
9
 
 
De meerderheid verwacht wel nog steeds dat Rutte II de hele rit uitzit
Het aandeel mensen dat verwacht dat Rutte II de hele rit uitzit, neemt iets verder toe (augustus 2015: 44%, oktober 2015: 46%, december 2015: 51%, februari 2016: 61%, maart 2016: 62%).
Het aandeel dat hoopt dat het kabinet het einde haalt, blijft redelijk stabiel vergeleken met februari (41% in februari, 44% in maart).
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
Tim de Beer  
Research Consultant                                                                        
T 020 5225 399 / 06 – 39231175                                            
e tim.de.beer@tns-nipo.com                                                
twitter @timdebeer79

Koen de Groot
Research Executive
t 020 522 55 26
koen.de.groot@tns-nipo.com

           
Onderzoeksnummer: D0542
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De steekproef is getrokken in TNS NIPObase. Aan het onderzoek werkten in totaal 1.003 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee (bruto steekproef: 1.500, totale respons: 67%). Veldwerkperiode:24 t/m 28 maart 2016.
 
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012.
 
We benadrukken dat we in deze peiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij in de peiling (PVV, met 22,6%) komt dit overeen met zo’n drie zetels hoger of lager. De VVD volgt op een tweede plaats (met 16,1%).
 
Bij publicatie of verspreiding graag de bron: TNS NIPO vermelden.