Nieuwe TNS expresstool verkort marktintroductietijd

Gepubliceerd: 12-09-2014

TNS lanceerde deze zomer een ‘expresstool’ voor het screenen van concepten. Hiermee kunnen bedrijven in maximaal vier dagen nagaan of een nieuw concept de omzetgroei zal stimuleren of juist niet. 

eValuate Express werd in juli gelanceerd in de VS, het Verenigd Koninkrijk, China, Duitsland, Australië en Nederland. En voor het einde van het jaar wordt de tool verder uitgerold in meer dan 20 landen. In een paar dagen bepaalt eValuate Express of een innovatie nieuwe klanten zal aantrekken, of dat er een risico bestaat van kannibalisatie op andere producten van het huidige portfolio.

Concepten moeten bijdragen aan omzetgroei

Veel nieuwe producten brengen niet het verwachte succes. Bedrijven zullen zich daarom moeten afvragen of hun huidige aanpak van conceptscreening wel op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is cruciaal om na te gaan welke concepten het meest bijdragen aan omzetgroei vóórdat hoge budgets worden uitgetrokken voor R&D, product- en verpakkingsontwikkeling en marketingcampagnes. Met eValuate Express wordt de incrementele groei gemeten die een concept kan opleveren, in plaats van te werken met verouderde testwijzen.

Focus op individueel consumentengedrag

Anders dan traditionele screeningtools, die elke respondent een gelijk gewicht toekennen, gaat eValuate Express uit van individueel consumentengedrag. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de kans dat iemand het nieuwe product koopt hoog of laag is. Hierdoor kan een nauwkeurigere prognose worden gemaakt van de 'verwachte waarde' van elke klant.

Met de nieuwe tool, afgeleid van de bekende tool TNS Concept eValuate, profiteren klanten van een aanzienlijke snellere doorlooptijd. Organisaties staan tegenwoordig onder druk om groei door innovatie te realiseren. Nieuwe producten moeten sneller op de markt worden gebracht en het misslukken van marktintroducties moet zoveel mogelijk worden beperkt. eValuate Express geeft bedrijven wat ze nodig hebben: inzicht in groei binnen een snelle doorlooptijd.

Frans van der Horst, Director Customer Insights & Innovation bij TNS NIPO, zegt: “Wanneer een concept groen licht krijgt, volgen er aanzienlijke investeringen in productontwikkeling. Het screenen van concepten is dus een kritieke fase van het innovatieproces. Beslissingen in deze fase worden echter vaak overhaast genomen om de marktintroductietijd te verkorten.

Bij de screening worden vaak concepten met op zichzelf het hoogste potentieel aanbevolen. Deze aanpak is echter fundamenteel fout, omdat deze ideeën niet per definitie de beste groeikansen leveren. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de waardevernietigende kannibalisatie.

eValuate Express identificeert en prioriteert concepten die uw bedrijf daadwerkelijk groei opleveren. En dat binnen 4 dagen, zodat u zeer snel een besluit kunt nemen.”

Voor meer informatie:

Frans van der Horst
020 522 53 96
frans.van.der.horst@tns-nipo.com