’s Werelds grootste onderzoek naar welvaart ooit: 80% van welgestelden komt nog steeds uit westen

Gepubliceerd: 06-10-2011

De ‘Global Affluent Investor’ van TNS laat een afwisselend beeld zien van de internationale welvaartsverdeling

 

TNS, wereldmarktleider op het gebied van ad hoc marktonderzoek, maakt vandaag de resultaten bekend van het grootste wereldwijde onderzoek dat ooit is gedaan naar de attitudes en investeringsvoorkeuren van welgestelden. Daarmee schetst het Global Affluent Investor onderzoek een nauwkeurig beeld van de welvaart na een periode van wereldrecessie. Het initiatief voor het onderzoek kwam van TNS NIPO, die ook verantwoordelijk was voor de coördinatie.

 

Op basis van interviews met 12.000 huishoudens met meer dan 100.000 dollar aan vrij belegbaar vermogen* verspreid over 24 markten waaronder China, Brazilië en India, laat het ‘Global Affluent Investor’ onderzoek zien dat de groei van opkomende economische grootmachten zijn uitwerking al begint te hebben op persoonlijke vermogens. Nederland telt overigens circa 850.000 van deze vermogende huishoudens.

 

India en China streven Europese landen voorbij

Terwijl de Verenigde Staten, met 31 miljoen vermogende huishoudens, nog steeds geldt als het meest welvarende land ter wereld, onthult het onderzoek dat de opkomende economieën van India en China (met ieder 3 miljoen vermogende huishoudens) alle Europese landen hebben ingehaald in deze welvaartsmeting onder consumenten.

 

Het vermogen om te kunnen investeren groter in opkomende landen

Het onderzoek toont ook aan dat opkomende markten hun ontwikkelde tegenhangers op dit moment naar de kroon steken, als het gaat om het bedrag dat men kan investeren. Zo staan de Verenigde Arabische Emiraten en India naast Singapore en Hongkong in de top-vijf van landen waar vermogende huishoudens gemiddeld meer dan één miljoen dollar aan vrij belegbaar vermogen bezitten. De enige Europeanen die in deze top vijf voorkomen, zijn de Zweden. Groot-Brittannië en Frankrijk staan in Europa in dit opzicht onderaan de lijst.

 

Grote markten, grote ongelijkheid in welvaartsverdeling

Hoewel het welvaartspeil in kleine, rijke landen als Luxemburg (29%) en Singapore (20%) vanzelfsprekend hoger ligt, zijn er enorme tegenstellingen in markten met grote bevolkingsaantallen. Zo ligt het aantal welgestelden in de VS op 27%, terwijl dit in India en China slechts 1% is. Dit toont aan dat er een grote ongelijkheid is in de welvaartsverdeling binnen opkomende markten en onderstreept dat er, ondanks het absolute hoge aantal vermogende huishoudens, zeer toegespitste marketingstrategieën nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken.

 

Reg van Steen, Sector Directeur Business & Finance bij TNS NIPO, licht toe: ‘Wanneer je wereldwijd het welvaartspeil bestudeert, gaat het niet alleen om de omvang van de markt. We wilden het groeipotentieel van elke markt vaststellen – en ons onderzoek bevestigt dat opkomende markten in de komende jaren nieuwe welvaartscentra zullen worden. India en China hebben de grote Europese markten als Duitsland en Frankrijk al overtroffen. Het is interessant om te zien dat de ondernemingsgeest van mensen in deze markten al zijn vruchten begint af te werpen als het gaat om persoonlijke rijkdom.

 

Profiel welgestelde verschilt duidelijk per regio

Er zijn fundamentele verschillen zichtbaar bij het analyseren van de demografische profielen van de welgestelden in de wereld. Zo zijn de welgestelden in Noord-Amerika en Noord-Europa gemiddeld 57 jaar oud, terwijl de groep welgestelden in Australië, Singapore en Hongkong vooral uit veertigers bestaat. Opvallend is ook dat de man als voornaamste beslisser in financiële zaken wordt gezien in vermogende huishoudens in India (80% mannen) en Centraal-Europa (79% mannen), terwijl de verdeling in Noord-Amerika meer in balans is (45% mannen).

 

Wie investeert waarin?

De uitkomsten van het onderzoek laten ook zien dat er regionale contrasten zijn wanneer het gaat om waar de welgestelden zoal in beleggen. Zo investeren vermogende Chinezen, Indiërs en Duitsers graag in waardevolle metalen (genoemd door respectievelijk 35%, 33% en 23% van de respondenten), terwijl dit in Zweden, Noorwegen en Nederland voor slechts 3% van de welgestelden geldt. In Denemarken en Israël is dit 2%. Welgestelde Nederlanders beleggen relatief vaker in beleggingsfondsen. Ook investeren ze wat vaker dan anderen in derivaten.

 

Reg van Steen vervolgt: ‘Ondanks de huidige universele financiële trends, is het voor financiële dienstverleners belangrijk om de diversiteit in lokale voorkeuren te erkennen wanneer het gaat om het toewijzen van financiële middelen. We hebben grote verschillen waargenomen tussen markten, zelfs tussen markten die geografisch aan elkaar grenzen. Slechts 5% van de Noren investeert bijvoorbeeld in obligaties, vergeleken met 31% van de Zweden. En hoewel de populariteit van grondstoffen op international niveau fluctueert, zijn deze erg populair onder de welgestelden van India. Deze inzichten zijn uitermate belangrijk wanneer je deze vermogende doelgroepen wil interesseren voor bepaalde financiële producten of diensten.’

 * Vermogende huishoudens zijn gedefinieerd als huishoudens met 100.000+ dollar  aan investeerbare activa, alleen  in Brazilië wordt  een bedrag van 40.000+ dollar gehanteerd.


Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Reg van Steen

Sectordirecteur Business & Finance TNS NIPO

T 020 5225 400

E Reg.van.steen@tns-nipo.com


Geïnteresseerd in het onderzoek?
Klik hier

 

Over de ‘Global Affluent Investor’ van TNS

De ‘Global Affluent Investor’ is een uniek onderzoek dat waardevolle inzichten geeft in het investeringsgedrag van vermogende huishoudens in de wereld.

 

De ‘Global Affluent Investor’ beslaat wereldwijd 24 markten: VS, Canada, Brazilië, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Italië, Portugal, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Arabische Emiraten, Israël, Hongkong, China, India, Singapore en Australië.

Het veldwerk voor dit onderzoek is online uitgevoerd in de periode mei - augustus 2011. In totaal zijn 12.092 financiële beslissers uit vermogende huishoudens voor de ‘Global Affluent Investor’ ondervraagd.