Verschenen: Uw Automarkt DNA

Gepubliceerd: 20-09-2011

De Nederlandse autobezitter heeft een sterke binding met het merk dat hij rijdt. Bij de aanschaf van een volgende auto in de Nederlandse vervangingsmarkt, speelt het merk of model echter niet meer de prominente rol van vroeger. Welke drijfveer heeft de consument tegenwoordig bij de aankoop van een auto? Showrooms worden steeds minder vaak bezocht en internet is de meest gebruikte oriëntatiebron van de Nederlandse automobilist. Dat betekent dat u op andere wijze dan vroeger invloed moet uitoefenen op het aankoopproces van auto’s. Wat is eigenlijk kenmerkend voor de huidige autoconsument? DNA 2011 biedt u antwoorden en inzichten voor een blijvend concurrentievoordeel.

 

Door de grote dynamiek en hevige concurrentie in de autobranche wordt het voor ondernemers steeds belangrijker om als eerste in te springen op de meest actuele ontwikkelingen. Dalende marges, een groeiend aantal consumenten die voorzichtig (en daardoor met een steeds kritischer blik) hun geld uitgeven en een veranderend oriëntatieproces zetten de automarkt onder druk. Daarnaast biedt de automarkt biedt volop kansen. Denk aan de ontwikkelingen rondom de elektrische auto, het groeiend milieubesef en de groeiende vergrijzing van de markt.

 

Het DNA-onderzoek brengt trends op de Nederlandse automarkt in beeld. En het biedt inzicht in het gedrag, de houding en de kenmerken van de Nederlandse automobilist in het bijzonder. Het laat u zien welke kansen de huidige automarkt u biedt en wat op dit moment bijdraagt aan uw concurrentievoordeel.

 

Achtergrond Uw Automarkt DNA 2011:

Uw Automarkt DNA is een jaarlijks terugkerend onderzoek. Ruim 1200 Nederlandse automobilisten zijn eind mei 2011 ondervraagd over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van auto’s en mobiliteit. Het DNA onderzoek 2011 bestaat uit een vast basisdeel dat inzicht geeft in de algemene eigenschappen van de Nederlandse automobilist. Daarnaast zijn vier branchespecifieke modules te verkrijgen over oriëntatie en koopgedrag, after sales, milieu en autobanden.

 

Van gedachten wisselen over dit onderwerp?

Bel met Kelvin van der Doe op 020 522 57 38 of mail kelvin.van.der.doe@tns-nipo.com