Veel Nederlanders willen wel afvallen, maar niet bewegen

Gepubliceerd: 06-01-2011

Tweederde van de Nederlanders zou wel een aantal kilo's willen afvallen. Het lijkt er echter op dat deze mensen niet méér gaan bewegen om dit te bereiken. In vergelijking met andere Europese landen, krijgen Nederlanders echter wel relatief veel beweging. Dit blijkt uit het onlangs verschenen European Health & Nutrition Survey van TNS NIPO.

Nederlanders die willen afvallen, krijgen met gemiddeld 6 uur per week significant minder beweging met gemiddelde tot hoge intensiteit (sport, fietsen, lopen, et cetera) dan mensen die hetzelfde gewicht willen houden (gemiddeld ruim 8 uur) en mensen die in gewicht willen aankomen (10 uur per week). We zien dan ook dat mensen die willen afvallen vaker de auto gebruiken voor hun dagelijkse bezigheden en minder vaak lopen. Bijna een kwart van de mensen die willen afvallen, geeft bovendien aan niet te sporten en dit ook niet te willen. Dertig procent van hen sport niet, maar zou dit eigenlijk wel willen.

In vergelijking met andere Europese landen blijkt wel dat Nederlanders de meeste uren bewegen: gemiddeld bijna 7 uur per week. In Groot-Brittannië en Spanje is dit bijvoorbeeld 5,5 uur en in Frankrijk en Duitsland slechts een ruime 4 uur. Het is goed mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat Nederlanders zoveel fietsen. Zo gebruikt 52 procent de fiets voor zijn dagelijkse bezigheden en 29 procent loopt. Alleen in Duitsland wordt ook vrij veel gefietst (30%), in andere landen ligt dit veel lager.

Met name inwoners van het Verenigd Koninkrijk sporten weinig en hebben daar ook weinig behoefte aan: slechts 22 procent van de Britten sport regelmatig. Een derde van de Britten zou het wel willen, maar 46 procent sport niet en wil dit ook niet.

D0526 | TNS NIPObase CAWI | Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 13 juli tot en met 1 augustus 2010. Er zijn in totaal 7.592 Europeanen ondervraagd, waaronder 1.159 Nederlanders.

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Petra Kramer (tel: 020 522 5413).