Postieve onzekerheid Egyptenaren over huidige politieke situatie

Gepubliceerd: 27-07-2011

LONDEN, 27 juli 2011TNS heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het eerste echte representatieve landelijke opinieonderzoek in het Egypte van na de revolutie. Uit het onderzoek onder meer dan duizend Egyptische burgers blijkt ‘positieve onzekerheid’: 76% van de respondenten is optimistisch over de toekomst van het land, maar bijna de helft (41%) is nog steeds ontevreden over de huidige situatie.

 

Hoewel 90% van de ondervraagden de revolutie als een positieve ontwikkeling voor Egypte ziet, blijkt uit het onderzoek van TNS dat dit optimisme wordt getemperd door een toenemende ongerustheid over de aanhoudende politieke en sociale instabiliteit, waarbij een gebrek aan vertrouwen in Egyptische overheidsinstellingen de meeste zorgen baart. 68% van de respondenten is ontevreden over de prestaties van de politie, van wie een derde zelfs van mening is dat de politie in feite niet bestaat. Daarnaast vertrouwt 42% van de respondenten de media niet.

 

Meer dan twee vijfde (43%) van de respondenten zegt gelukkig te zijn in de Egyptische samenleving van na de revolutie. Echter, slechts 11% is van mening dat deze samenleving nu een echte democratie is. Van de 28% van de respondenten die dit jaar niet gaan stemmen bij de parlementsverkiezingen, geeft een derde aan dat dit is omdat ze de resultaten niet kunnen vertrouwen.

 

“Hoewel men over het algemeen optimistisch is over de toekomst van Egypte blijft er sprake van een diep wantrouwen jegens de instellingen die het land nog steeds besturen. Dit moet worden overwonnen als Egypte zijn reputatie als nieuwe democratie wil opbouwen,” aldus Leendert de Voogd, Head Political & Social bij TNS. Hij vervolgt: “Het is goed om te zien dat men over het algemeen tevreden is over premier Essam Sharaf en de Hoge Raad van Militairen. Voordat het land echter een volwaardige democratie kan worden, moet men zich gestimuleerd voelen te stemmen bij de verkiezingen om op die manier een rol te spelen in de toekomst van Egypte. Uit ons onderzoek blijkt dat dit nu nog lang niet het geval is.”

 

Uit het onderzoek van TNS blijkt dat inwoners van het nieuwe Egypte bepaalde zorgen gemeen te hebben met de inwoners van Europa en de VS. Terwijl de buitenwereld zich richt op de veiligheidssituatie in Egypte, is het de economie die de inwoners de meeste zorgen baart. Respectievelijk 43% en 48% van de respondenten maakt zich het meest zorgen over werkloosheid en inflatie.

 

“Er is duidelijk sprake van een vertrouwenskloof tussen de inwoners van Egypte en de politie. Deze is ontstaan tijdens de revolutie toen de politie zich van de straat terugtrok,” legt Mohamed Ahmed, algemeen directeur van TNS Egypte uit. “Uit ons onderzoek is echter gebleken dat persoonlijke zorgen met betrekking tot de economie de meeste mensen meer bezighouden dan de veiligheid of stabiliteit. Dat is iets waar de regering aandacht aan moet besteden om te zorgen dat Egypte de goede kant op blijft gaan.”

 

Egyptenaren zijn van mening dat de toekomst van het land valt of staat met het verbeteren van de relatie met zowel religieuze groeperingen in het land als met de VS, Afrika en het verdere Midden-Oosten. 85% noemde het Midden-Oosten als regio waarvan het van cruciaal belang is dat Egypte hier een goede relatie mee heeft, 85% noemde overige Afrikaanse landen en 73% de VS.

 

De Voogd legt uit: “Het Egypte van na de revolutie wil deuren naar nieuwe markten openen en een positieve naam opbouwen in de wereld. De inwoners van Egypte zijn zich ervan bewust dat politieke stabiliteit en een economie die aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders hiervoor van cruciaal belang zijn. Men wil graag nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan om de eeuwenoude verdeeldheid die het land tegenhield uit te wissen. De vraag is nu hoe snel de huidige machthebbers deze ambitie kunnen verwezenlijken.”

 

Ahmed voegt hier nog aan toe: “Het eenvoudige feit dat de inwoners van Egypte zich nu vrijer voelen om openlijk over politiek te spreken dan voor de revolutie toont al aan hoe ver het land al is gekomen. Iedereen is betrokkenen bij de politiek die het land bestuurt en bij de positie van Egypte in de wereld. De verwachting is dat deze trend aanhoudt.”

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Political & Social-team van TNS en betreft de eerste wave van een serie publieke opinieonderzoeken in het Egypte van na de revolutie. Dit onderzoek naar de mening van inwoners van Egypte is uitgevoerd door een particulier mediabedrijf. Hiervoor werden in april en mei 2011 door een steekproef van 1000 personen papieren vragenlijsten ingevuld tijdens persoonlijke interviews bij de respondenten thuis.  

 

 

Bij verspreiding of publicatie graag de bron TNS gebruiken.

 

 

Voor meer informatie:

Leendert de Voogd

Global Head TNS Political & Social 

Brussels

 t +32 (0) 2 66 118 66

 e  Leendert.devoogd@tns-opinion.com 

 

Mohamed Ahmed

General Manager TNS Egypt

Cairo

t +202 24149310

Mohamed.Ahmed@tnsglobal.com