Peiling TNS NIPO: VVD neemt kleine voorsprong op SP

Gepubliceerd: 26-06-2012

D66 wint iets, CDA verliest iets

 

Als er ‘vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden’, maakt de VVD de meeste kans op de eindoverwinning. De VVD komt in de TNS NIPO-peiling van 26 juni 2012 vier zetels hoger uit (van 32 naar 34 zetels) dan de SP (van 32 naar 30 zetels). De positie van PvdA (19 zetels) en PVV (18 zetels) verandert nauwelijks. Het CDA verliest enig terrein (van 17 naar 14 zetels), bij D66 zien we een omgekeerde beweging (van 15 naar 18 zetels).

 
 

VVD slaat gaatje met SP

 

TK 2010

 

30 mei
‘12

20 juni

‘12

26 juni 
'12

VVD

31

 

29

32

34

PvdA

30

 

20

20

19

PVV

24

 

19

17

18

CDA

21

 

18

17

14

SP

15

 

29

32

30

D66

10

 

17

15

18

GL

10

 

6

5

5

CU

5

 

6

6

7

PvdD

2

 

2

2

2

SGP

2

 

2

2

2

50 Plus

-

 

2

2

1

DPK

-

 

0

0

0

PiratenPartij

-

 

0

0

0

Overig

0

 

0

0

0

 


Degenen die nu op de VVD zouden stemmen en dat voorheen niet deden of van plan waren komen vaak van het CDA en in mindere mate van de PVV. Deze switchers van VVD naar CDA hebben soms het gevoel dat de VVD stabieler en meer in evenwicht is dan het CDA. Men denkt soms ook al strategisch. Bovendien lijkt de wending naar links, zoals het CDA heeft ingezet, vooralsnog geen stemmen op te leveren. Switchers naar VVD lichten toe:

 

‘Ik herken me het meest in de VVD standpunten. Ook stem ik strategisch. Een stem op het CDA is een stem op de SP, omdat die dan het grootste kan worden. Spies (CDA) wil het boerkaverbod opheffen en niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dit wil, de VVD volgens mij wel. (Kiezer die in 2010 CDA stemde en nu voor de VVD kiest)

‘De VVD komt meer overeen met mijn denkbeelden. Bovendien gaat de richting van het CDA te veel naar links’ (2010 CDA, nu VVD)

‘Naar mijn inzicht voldoet de VVD op dit moment aan mijn verwachtingen, voor een betere conjunctuur en een niet te overheersende Europese politiek’. (2010 CDA, nu VVD)

‘Het CDA heeft in het huidige kabinet en met de leden van de 2de Kamer nogal wat strubbelingen meegemaakt. Geen vaste koers meer gevaren. Ddaarom kies ik voor de VVD’ (2010 CDA, nu VVD)

‘Er gaat te weinig zekerheid van het CDA uit’ (2010 CDA, nu VVD)

‘Draaikonterij van het CDA’ (2010 CDA, nu VVD)

 

D66 wint momenteel van zowel PvdA, VVD, GroenLinks als CDA. Het buzzwoord onder degenen die nu voor D66 kiezen is ‘hervormingen’. D66 wordt gewaardeerd voor het nemen van verantwoordelijkheden het vasthouden aan het Kunduz-akkoord (hier meestal Lenteakkoord genoemd). Kiezers die de PvdA inruilen voor D66 vinden dat de PvdA teveel wijst naar anderen en zelf eigenlijk mee had moeten doen aan het ‘Lenteakkoord’. In vergelijking met de VVD wordt D66 meer realiteitszin en eerlijkheid toegedicht. Ook wordt D66 nog steeds gewaardeerd als onderwijs- of studentenpartij.

 

‘PvdA vind ik teveel gevestigde politiek geworden. D66 heeft vernieuwende ideeën’ (2010 PvdA, nu D66)

‘D66 is de inspirator van het Lenteakkoord. Ze houden zich aan hun woord. De PvdA had mee moeten doen! (2010 PvdA, nu D66)

‘D66 is consequent en heeft betere ideeën, onder andere over het milieu’ (2010 VVD, nu D66)

‘Anti Euro en Europa-programma van de VVD. Niet meer achter Lenteakkoord staan. Drastische verhoging van de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringspremie (en vooral het buiten de publiciteit houden hiervan). (2010 VVD, nu D66)

‘VVD doet volgens mij te veel dingen om stemmen te trekken en kijkt niet naar de werkelijk belangen van bepaalde beslissingen’. (2010 VVD, nu D66)

‘De partij stelt goede hervormingen voor en is bereid te bezuinigen’ (2010 GroenLinks, nu D66)

‘D66 is stabieler, groter en heeft denk ik meer in te brengen’ (2010 GroenLinks, nu D66)

 

Opvallend is de relatief stabiele positie van de PVV. Zagen we na het mislukken van het Catshuis-overleg (eind april) een terugval van enkele zetels tot aan vorige week. Nu lijkt de daling tot staan gebracht voor de partij van Geert Wilders. We zien twee bewegingen die elkaar per saldo min of meer opheffen: de PVV verliest stemmen, vooral aan de SP (12% van de PVV-stemmers uit 2010) en VVD (8%). Anderzijds wint de PVV stemmen van kiezers die in 2010 stemden op de VVD of die toen niet stemden. Overigens: van degenen die in 2010 niet stemden zou het grootste deel nu opnieuw niet stemmen of het niet weten (57%), men zou op de SP stemmen (15%) of op PVV (7%) of VVD (7%).

 

Kiezers die de PVV op dit moment zouden inruilen voor de SP of de VVD verwijten de PVV het weglopen voor verantwoordelijkheid en het doen van beloften die niet worden waargemaakt. Voor degenen die nu overstappen naar de SP komt daar bij dat men meer vertrouwen heeft in de persoon Emile Roemer dan in Geert Wilders. Enkele citaten van ‘switchers’:

 

‘Omdat de politiek het ons erg moeilijk maakt om een goede keuze te maken. Iedereen belooft van alles en komt zijn belofte niet na. De heer Roemer van de SP lijkt het eerlijkste te zijn en te staan voor wat hij belooft.’ (Kiezer die in 2010 PVV stemde en nu voor de SP kiest)

‘In verband met dat de PVV geen verantwoordelijkheid durft te nemen en alleen maar loze beloften doet’ (2010 PVV, nu SP)

‘Ik denk dat de SP een aantal maatregelen terug zal draaien die door het Kunduz-akkoord besloten zijn’. (2010 PVV, nu SP)

‘Heb er veel spijt van dat ik ooit PVV heb gestemd. Dacht er niet bij na’. (2010 PVV, nu SP)

‘De PVV heeft het huidige kabinet onnodig laten vallen’ (Kiezer die in 2010 PVV stemde en nu voor de VVD kiest)

‘De VVD heeft punten van de PVV overgenomen’ (2010 PVV, nu VVD)

 

Omgekeerd zien we dat de PVV kiezers wint van de VVD en van mensen die in 2010 niet stemden. ‘Europa’ wordt hier soms spontaan genoemd, vaker is het een anti-establishment-stem.

 

‘Minder Europa, minder subsidies’ (2010 VVD, nu PVV)

‘PVV gooit bepaalde bezuinigingen op de rem en de VVD komt nu, omdat de verkiezingen in zicht komen, op het Kunduz-akkoord terug. Eerst voor het akkoord stemmen en nu de boel terugdraaien, komt niet betrouwbaar over. (2010 VVD, nu PVV)

‘Ik vind dat andere partijen te weinig aan gewone mensen denken. Als ik hier niet op stem (PVV) dan op zo’n kleine partij die nooit aan de macht zal komen. Gewoon uit protest. (2010 GroenLinks, nu PVV)

‘Als ik ga stemmen wordt het toch PVV, maar weet nu nog niet of ik ga’ (In 2010 niet gestemd, nu PVV)

‘Of ik door de hond of door de kat gebeten wordt is me om het even. Mijns inziens is elke partij even slecht’ (In 2010 niet gestemd, nu PVV)

‘Zo denk ik erover. Weet ik veel’. (In 2010 niet gestemd, nu PVV)

 

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.

 

Voor meer informatie:

 

Peter Kanne

TNS NIPO

t. 020 522 5924 / 06 22549631

e. peter.kanne@tns-nipo.com

 

Tim de Beer

TNS NIPO

t. 020 522 53 99/ 06 39231175

e. tim.de.beer@tns-nipo.com

 

 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.454 Nederlanders (18+) mee.

 

Veldwerkperiode: 24 t/m 26 juni 2012

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 en regio.

 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de VVD, met 22,1%) is dat 2,1%. Dit komt overeen met circa drie zetels meer of minder. In theorie zou het dus kunnen dat de SP (met 19,6% de tweede partij in deze peiling) in werkelijkheid groter zou zijn dan de VVD.