Peiling TNS NIPO: VVD en SP gelijk

Gepubliceerd: 21-08-2012

PvdA in de lift
 
SP en VVD maken nog steeds de meeste kans op de eindoverwinning op 12 september. Beide partijen behalen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden 34 zetels. Buiten deze twee partijen om is de grootste verschuiving twee zetels winst voor de PvdA (nu 21 zetels) en twee zetels verlies voor D66 (nu 13 zetels). Verder valt op dat het gat tussen PvdA en SP opnieuw kleiner is geworden (twee weken geleden was het verschil nog 20 zetels, vorige week 15 zetels en nu 13 zetels).
 
De andere partijen behouden – min of meer – hetzelfde aantal zetels in vergelijking met vorige week.Uitspraken Roemer worden niet eenduidig beoordeeld

De uitspraken van Roemer van de afgelopen week worden niet eenduidig door de kiezers beoordeeld. Een kleine groep kiezers stapt over van de SP naar de PvdA, wat mede de stijging van twee zetels (en in twee weken tijd een stijging van vier zetels) kan verklaren.
 
'Normaal SP, maar na de Europa-uitspraken van Roemer dan toch maar PvdA” (Stemde in 2010 PvdA, zou enkele weken geleden SP stemmen, maar nu weer PvdA)
 
De SP verliest echter geen zetels in vergelijking met vorige week, omdat de SP nog steeds (zij het in beperkte mate) nieuwe kiezers blijft trekken.
 
'Gezien recente uitspraken' (stemde in 2010 D66, zou enkele weken geleden ChristenUnie stemmen, zou nu SP stemmen)
 
Strategische tegenstem speelt bij aanzienlijk deel VVD- en SP- stemmers rol
Respondenten die aangeven op de SP of op de VVD te gaan stemmen is gevraagd in hoeverre van toepassing is dat ze SP of VVD stemmen om er aldus voor te zorgen dat de andere partij niet de grootste wordt – de strategische tegenstem. Bij beide groepen stemmers geeft ongeveer twee derde aan dat dit enigszins tot sterk van toepassing is op hun stemmotief.

1 | 'Met mijn stem wil ik er vooral voor zorgen dat de VVD niet de grootste partij wordt'
 
SP-stemmers %
Sterk van toepassing 39%
Enigszins van toepassing 28%
Niet van toepassing 32%
 
Een voorbeeld van een strategische tegenstem op de SP:
‘De PvdA staat nogal laag in de peilingen. De VVD staat nogal hoog in de peilingen, net als de SP. Om een goed tegenwicht te bieden denk ik eraan om de grootste linkse partij te ondersteunen’ (stemde in 2010 PvdA, zou nu SP stemmen)
 
2 | 'Met mijn stem wil ik er vooral voor zorgen dat de SP niet de grootste partij wordt'
 
VVD-kiezers %
Sterk van toepassing 45%
Enigszins van toepassing 23%
Niet van toepassing 31%
 
Een voorbeeld van een strategische tegenstem op de VVD:
‘Ik denk dat het bij deze verkiezingen gaat tussen SP en de VVD. Ik wil zeker niet dat de SP het voor het zeggen krijgt, dus het is een strategische keuze’ (stemde in 2010 CDA, zou enkele weken geleden D66 stemmen, zou nu VVD stemmen)
 
Nog slechts een op de drie kiezers ‘zeker’ van voorkeur
Van de kiezers die nu een voorkeur voor een bepaalde partij kunnen geven (77% van de ondervraagden), weet minder dan de helft van de kiezers (43%) zeker dat ze op deze partij gaan stemmen. Omgerekend naar alle kiesgerechtigden - dus inclusief degenen die nog geen voorkeur kunnen geven omdat ze nog niet weten welke partij dat zou moeten zijn of niet gaan stemmen - kunnen we stellen dat nog altijd slechts een derde van alle kiezers is ‘geland’, dus zo goed als zeker is van de eigen voorkeur. Sinds het begin van de zomervakantie is hier dus nagenoeg niets aan veranderd.
 
3 | Zetelverdeling TNS NIPO week 34
 
  TK
2010

30 mei ‘12
 
20 juni
‘12
26juni ‘12  3 juli 
‘12
10 juli
‘12
17 juli
 ‘12
24 juli
‘12
31 juli
‘12
7 aug
’12
14 aug
’12
21 aug
’12
VVD 31 29 32 34 32 31 32 31 31 30 33 34
PvdA 30 20 20 19 19 20 19 19 18 17 19 21
PVV 24 19 17 18 19 18 17 16 17 18 14 14
CDA 21 18 17 14 14 13 14 15 15 16 16 16
SP 15 29 32 30 31 34 36 37 35 37 34 34
D66 10 17 15 18 17 16 15 15 15 14 15 13
GroenLinks 10 6 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4
ChristenUnie 5 6 6 7 7 8 7 6 8 6 7 7
PvdD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
SGP 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
50 Plus - 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2
DPK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PiratenPartij - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
TNS NIPO zal tot 12 september wekelijks een peiling publiceren. Elke dinsdag rond 17 uur.

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.
Voor meer informatie:
 
Peter Kanne
TNS NIPO
t. 020 522 59 24 / 06 22 54 96 31
e. peter.kanne@tns-nipo.com
 
Tim de Beer
TNS NIPO
t. 020 522 53 99 / 06 39 23 11 75
e. tim.de.beer@tns-nipo.com
 
Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1308 Nederlanders (18+) mee.
 
Veldwerkperiode: 19 t/m 21 augustus 2012 12.00 uur.
De steekproef is getrokken en gewogen op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010.
 
We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de SP, met 21,7% & de VVD, met 21,9% van de stemmen) is dat 2,2%. Dit komt overeen met (ruim) drie zetels meer of minder.
 
TNS NIPO werkt met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek worden voor een kwart aangevuld door nieuwe respondenten. Het voordeel van deze methode is dat veranderingen over langere tijd gezien met een kleinere steekproefmarge dan hierboven geschetst te kampen hebben.