Minder pensioenopbouw medeverantwoordelijk voor zetelverlies VVD

Gepubliceerd: 07-11-2012

De commotie rond de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie woekert in volle hevigheid voort. Het raakt voornamelijk de VVD, die in rap tempo aanhang verliest. Circa 60% van de VVD-aanhang vindt de maatregel ronduit slecht, terwijl 54% van de PvdA achterban de maatregel juist als iets positiefs zien. Het kost de VVD momenteel veel zetels en de discussie lijkt zich vooral op dit issue te concentreren. Toch speelt er meer blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.
 
Het onderwerp pensioen komt nauwelijks aan bod in de media, maar ook de pensioenmaatregelen zijn medeverantwoordelijk voor het sterke zetelverlies van de VVD.
 
Hierbij gaat het de VVD achterban niet zo zeer om het versneld invoeren van de verhoging van de AOW leeftijd. De bedoeling is dat deze in 2018 naar 66 jaar wordt verhoogd en in 2021 naar 67 jaar. 43% van de VVD-achterban vindt deze maatregel juist (heel) goed. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ontstemt, zoals de afgelopen jaren telkens het geval was, vooral de PVV- en SP aanhangers; 70% van de PVV en 53% van de SP-stemmers is tegen deze maatregel.
 
Wat de VVD wel zetels kost is dat werknemers met het nieuwe regeerakkoord minder pensioen gaan opbouwen via hun werkgever. Het merendeel van de Nederlandse bevolking (70%) is hier tegen, maar het is specifiek voor de VVD-ers aanleiding om op een andere partij te stemmen als er vandaag hernieuwde verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer.
 
Dat voor werknemers met een bruto inkomen van 100.000 euro of meer de pensioenpremies niet meer aftrekbaar zijn, vormt geen groot probleem. Overall is daar een sterk draagvlak voor; 70% van de Nederlandse bevolking is hiervan voorstander. Niet geheel verrassend is echter dat de VVD relatief de grootste tegenstander is, alhoewel slechts 12% van de VVD-achterban uitgesproken tegenstander is.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 964 Nederlanders (18+) mee.
 
Veldwerkperiode: 2 t/m 5 november 2012
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 en Nielsen-regio.
 
Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.
 
Voor meer informatie
Julie Visser
t. 020 522 54 40
e.julie.visser@tns-nipo.com