Meerderheid Nederlanders vindt aftrekbaarheid giften aan kerken en moskeeën onterecht

Gepubliceerd: 16-01-2012

Een meerderheid (55%) van de Nederlanders vindt het onterecht dat giften aan religieuze organisaties zoals een kerk of moskee kunnen worden afgetrokken van de belasting. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO uitvoerde voor Trouw en NCRV.

Vooral giften aan organisaties voor onderzoek naar en bestrijding van ziekten, en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking zouden giften wel aftrekbaar moeten zijn, als het aan de meeste Nederlanders ligt.

 

1 | Welke categorieën giften zouden binnen de regeling aftrekbare posten moeten vallen?


 
 
 
 
 

 Basis alle respondenten n.= 1038                                                                                                 Bron: TNS NIPO, 2012

Een kleine meerderheid (55%) vindt het onterecht dat er met betrekking tot de aftrekbaarheid van giften onderscheid wordt gemaakt tussen organisaties. 35% vindt het goed dat er enig onderscheid bestaat.

 

Driekwart van alle Nederlanders doneert aan minimaal één van de voorgelegde goede doelen, een kwart doneert aan kerkelijke organisaties. Een op de zes (17%) Nederlanders maakt gebruik van de mogelijkheid om een gedeelte van hun gift via de belasting terug te ontvangen.

 

Sommige giften aan organisaties zijn aftrekbaar van de belasting en andere niet. De belastingdienst hanteert een speciaal keurmerk per organisatie of goed doel, het zogenaamde ANBI Keurmerk. Dit keurmerk dient aan te geven dat het doel het maatschappelijke belang dient. Giften aan organisaties die het ANBI kenmerk niet hebben zijn niet aftrekbaar.

Een op de drie (35%) weet dat (ook) giften aan kerken van de belasting aftrekbaar zijn.

 

Als de regeling voor het aftrekken van giften niet meer zou bestaan zou 69% van de Nederlanders toch nog het zelfde bedrag aan giften blijven geven. Slechts 4% zou zeker minder doneren.

 

 

Project nummer G3933

TNS NIPObase CAWI.

 

Dagblad Trouw en de NCRV hebben TNS NIPO de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Door middel van een online vragenlijst (CAWI) hebben we 1038 respondenten afkomstig uit de NIPO respondenten base (NIPObase) gevraagd een korte enquête in te vullen. In de enquête werd gevraagd naar de bekendheid met de mogelijkheid om giften van de belasting af te trekken, naar het gebruik van deze mogelijkheid en wat men vindt van de verschillen die gemaakt worden tussen de verschillende goede doelen.

 

De veldwerkperiode was tussen 6 en 10 januari 2012.

 

Voor meer informatie:

Peter Kanne

TNS NIPO

t. 020 522 5924

e. peter.kanne@tns-nipo.com

 

Esther Grisnich

TNS NIPO

t. 020 522 5978

e. esther.grisnich@tns-nipo.com