Peiling TNS NIPO: VVD, SP kruipen weer naar elkaar toe

Gepubliceerd: 04-07-2012

 Laagste stand GroenLinks sinds oprichting

 

Als er ‘vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden’, maken de VVD en SP nog altijd de meeste kans op de eindoverwinning. De VVD komt in de TNS NIPO-peiling van 3 juli 2012 een zetel hoger uit dan de SP (32 versus 31 zetels). Vorige week zat er nog een gaatje van vier zetels tussen beide partijen. De positie van PvdA (19 zetels), PVV (19 zetels), D66 (17 zetels) en CDA (14 zetels) verandert nauwelijks. De ChristenUnie (7 zetels) is nu duidelijker groter dan GroenLinks (4 zetels), dat sinds de vorming in 1989 niet zo laag scoorde.

 

De SGP komt op drie zetels uit, de Partij voor de Dieren en 50 Plus beiden op twee. De PiratenPartij (0,4%) en DPK (0,3%) komen te kort voor een zetel.

 

1.     VVD en SP ontlopen elkaar wederom nauwelijks

 

 

TK 2010

 

26 juni

‘12

3 juli ‘12

VVD

31

 

34

32

PvdA

30

 

19

19

PVV

24

 

18

19

CDA

21

 

14

14

SP

15

 

30

31

D66

10

 

18

17

GL

10

 

5

4

CU

5

 

7

7

PvdD

2

 

2

2

SGP

2

 

2

3

50 Plus

-

 

1

2

DPK

-

 

0

0

PiratenPartij

-

 

0

0

Overig

0

 

0

0

 

SP wint aanzienlijk van PvdA, GroenLinks en PVV

Van de ‘grote’ partijen (tien Kamerzetels of meer) slagen de VVD, SP en D66 er momenteel het beste in om de kiezers uit 2010 te behouden: voor deze partijen geldt dat tweederde opnieuw die partij zou kiezen, als er ‘vandaag verkiezingen zouden zijn’. De PvdA verliest – net als in de voorgaande peilingen - bijna een kwart (23%) van haar kiezers aan de SP. Ook GroenLinks (20%) en de PVV (11%) verliezen nog altijd fors aan de socialisten. De VVD wint vooral kiezers van het CDA (15%) en D66 (8%). De PVV verliest ‘slechts’ 7% van haar kiezers aan de VVD.


2.    
SP wint vooral van PvdA, GroenLinks en PVV

 

Stemgedrag TK 2010

Stemgedrag nu

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

VVD

64%

2%

7%

15%

2%

8%

-

-

PvdA

1%

41%

2%

4%

5%

1%

6%

2%

PVV

4%

1%

54%

-

4%

-

1%

-

CDA

2%

0%

1%

51%

-

-

1%

2%

SP

4%

23%

11%

3%

64%

7%

20%

2%

D66

6%

9%

2%

3%

3%

64%

9%

-

GL

-

2%

-

1%

-

3%

31%

-

CU

-

-

-

5%

1%

1%

3%

86%

Andere partij

3%

1%

4%

5%

6%

-

9%

4%

Weet nog niet/ zou niet stemmen

15%

20%

20%

16%

17%

16%

20%

3%

 

SP, PvdA kunnen nog (ruim) tien zetels van elkaar winnen

De electorale positie van de SP is momenteel zeer gunstig, onder meer vanwege de waardering voor SP-leider Roemer en het feit dat de partij ook vaak als tweede keuze wordt genoemd (door 12% van de kiezers). Daarmee blijft de SP als tweede keuze zelfs D66 (bij veel verkiezingenfavoriete tweede keuze) voor.

Daar staat weer tegenover dat de concurrentie tussen SP en PvdA zeer hevig is. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat voor 42% van de PvdA-kiezers de SP de favoriete tweede keuze is (goed voor zo’n acht zetels), maar dat omgekeerd geldt dat de PvdA voor 37% van de SP-kiezers op twee komt (goed voor ruim tien zetels). De PvdA kan de SP dus nog voorbij streven, en omgekeerd kan de SP dus nog doorgroeien. Imago kan wellicht een belangrijke rol spelen:

 

‘Reclamespotje gezien’ (stemde SP, zou een paar weken geleden CDA stemmen, zou nu PvdA stemmen)

 

‘Ik vind Emile Roemer zekerder en gemotiveerder overkomen dan Diederik Samsom’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen)

 

Voor een kwart van de PVV-aanhang (26%) is de SP een aantrekkelijke tweede keuze, waarmee deze partij voor de PVV een groter electoraal risico vormt dan de VVD (voor 17% de favoriete tweede keuze). Omgekeerd geldt dat de PVV meer te winnen heeft bij de VVD dan bij de SP.

 

‘Ik denk dat de SP de partij is die het beste voor mijn portemonnee is en mogelijk de grootste partij kan worden’ (stemde PVV, zou nu SP stemmen)

 

Omdat ik net zoals de rest van de Nederlanders het beu ben om ons belastinggeld te zien verdwijnen naar Griekenland, Spanje, Italië en noem er nog maar een paar op die er een potje hebben gemaakt van hun begroting (..) Willem van Oranje draait zich om in zijn graf. Stelletje minkukels’ (stemde VVD, zou nu PVV stemmen)

 

De VVD lijkt vooral nog verdere winst te kunnen boeken ten koste van het CDA en D66 (respectievelijk 28% en 23% van de CDA- en D66-achterban noemt de VVD als tweede keuze). Menigeen anticipeert op de angst voor een ‘linkse overwinning’:

 

‘Tactisch tegen SP’ (stemde D66, zou enkele weken geleden D66 stemmen, zou nu VVD stemmen)

 

Omgekeerd scoren D66 (27%) en CDA (23%) beter dan de PVV als favoriete tweede keuze van de VVD-stemmer.

 

‘Anti-EU van de VVD, duidelijk standpunt van D66, populisme van VVD, b.v. 130 km’ (stemde VVD, zou nu D66 stemmen)

             

De gemiddelde D66-kiezer lijkt in een tweestrijd tussen Rutte en Roemer of Samsom iets eerder naar de VVD (tweede keuze: 23%) dan naar de PvdA of SP (tweede keuze: 17% en 16%) uit te wijken. Toch zijn de linkse partijen bij de D66-achterban overall populairder, want nog eens 18% heeft GroenLinks als tweede voorkeur. De argumenten voor kiezers om D66 de rug toe te keren, illustreren de uiteenlopende alternatieven van de D66-kiezxer:

 

‘Iets meer naar rechts als tegenhanger van teveel links’ (stemde D66, zou nu VVD stemmen)

 

‘D66 zit teveel in het midden, net als de VVD’ (stemde D66, zou nu PvdA stemmen)

 

‘Zorgverzekeringplannen’ (stemde D66, zou nu SP stemmen)

 

GroenLinks zit momenteel in de hoek waar klappen vallen. Er lijkt geen eenduidig recept voorhanden om het vertrouwen weer te herwinnen:

 

GroenLinks is me iets teveel links geworden’ (stemde GroenLinks, zou nu D66 stemmen)

 

GroenLinks heeft afgedaan door interne twist om het lijsttrekkersdebat met Dibi en nu weer vandaag om de plaatsen op de lijst (..)’ (stemde GroenLinks, zou nu SP stemmen)

 

Rechts heeft veel ellende gebracht. Nu maar even links weer bepalen waar we naartoe gaan’ (stemde GroenLinks, zou nu PvdA stemmen)

 

3.     Tweede keuze en strijd PvdA en SP: nog veel zetels te verdelen

 

 

Stemgedrag nu

Tweede voorkeur

Totaal

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

VVD

8%

-

1%

17%

28%

5%

23%

-

4%

PvdA

9%

1%

-

3%

7%

37%

17%

14%

2%

PVV

5%

17%

3%

-

-

8%

-

3%

2%

CDA

6%

23%

2%

2%

-

2%

8%

3%

44%

SP

12%

6%

42%

26%

2%

--

16%

20%

8%

D66

10%

27%

10%

3%

17%

11%

-

43%

2%

GL

5%

1%

13%

1%

4%

7%

18%

-

5%

CU

3%

3%

2%

-

15%

0%

-

3%

-

Weet ik echt niet

27%

20%

19%

31%

16%

20%

11%

9%

14%

  

Meer informatie nodig?

Neemt u dan gerust contact op met Peter Kanne via 020 522 59 24 / 06 22 54 96 31 of stuur een mail naar peter.kanne@tns-nipo.com

 
Ook kunt u terecht bij Tim de Beer via 020 522 53 99/ 06 39 23 11 75 of u kunt een mail sturen naar tim.de.beer@tns-nipo.com

 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.556 Nederlanders (18+) mee.

 

Veldwerkperiode: 1 t/m 3 juli 2012 12.00 uur. Toen bekend werd dat de Kamerleden Kortenoeven en Hernandez de PVV-fractie verlaten, was 99% van het veldwerk al afgerond. 

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 en regio.

 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partijen (de VVD, met 20,5%, en de SP, met 20,4%) is dat 2,0%. Dit komt overeen met circa drie zetels meer of minder. TNS NIPO werkt met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek worden voor een kwart aangevuld door nieuwe respondenten. Het voordeel van deze methode is dat veranderingen over langere tijd gezien met een kleinere steekproefmarge dan hierboven geschetst te kampen hebben.