Hypotheekbezit speelde voor meer dan helft VVD-stemmers rol in stemkeuze

Gepubliceerd: 25-09-2012

Het hoogste percentage huizenbezit zien we onder VVD-kiezers (75%), ChristenUnie-kiezers (73%) en CDA-kiezers (66%), het laagste onder PVV-kiezers (50%) en SP-kiezers (41%). In totaal is iets meer dan de helft (56%) van de Nederlanders (zelf, of de partner) eigenaar van een huis.
 
De meest voorkomende hypotheek onder huizenbezitters is de aflossingsvrije hypotheek (35%, PVV-stemmers: 49%), gevolgd door een combinatie van een aflossingsvrije/ spaar annuïteiten/ beleggingshypotheek (24%) en een spaarhypotheek (20%). Slechts weinigen geven aan een annuïteitenhypotheek (4%) of beleggingshypotheek (2%) te hebben. Omgerekend heeft 20% van de Nederlanders een aflossingsvrije hypotheek, 13% een combinatie van een aflossingsvrije/ spaar annuïteiten/ beleggingshypotheek, 12% een spaarhypotheek, 2% een annuïteitenhypotheek en 1% een beleggingshypotheek. Een op de tien huizenbezitters (11%) geeft aan geen hypotheek te hebben.
 
Dat de VVD de verkiezingen onder meer vanwege het onwrikbare standpunt aangaande de hypotheekrenteaftrek heeft gewonnen, blijkt wel uit het feit dat ruim de helft van de VVD-stemmers met hypotheek toegeeft dat het hypotheekbezit in ieder geval enige invloed heeft gehad op de uiteindelijke stemkeuze. Bij kiezers van andere partijen is dat niet het geval. Opvallend gegeven, met het hypotheekrenteaftrekbreekpunt van voormalig premier Balkenende bij de verkiezingen in 2010 nog in het achterhoofd: voor 84% van de CDA-kiezers speelde het al dan niet bezitten van een hypotheek geen rol in de uiteindelijke stemkeuze. Dat geldt voor bijna twee derde (63%) van de PVV-kiezers.

2 | Voor één derde hypotheekbezitters, ruim helft VVD-stemmers met hypotheek, speelde bezit rol in stemkeuze (basis: Nederlanders met hypotheek, n=908)
 
Invloed stemkeuze? Totaal VVD PvdA PVV SP CDA D66 CU GL
  % % % % % % % % %
Zeer grote rol gespeeld 5 12 2 11 6 1 3 3 -
Beetje een rol gespeeld 13 23 10 18 18 10 10 10 3
Nauwelijks een rol gespeeld 11 19 18 6 11 3 9 22 4
Geen rol gespeeld 66 44 71 62 60 85 77 65 93
Weet niet/ geen mening 5 2 - 2 5 - 1 - -
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad.

Onderzoeksverantwoording
  • Onderzoeksnummer: D0542.
  • Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
  • Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.789 Nederlanders (18+) mee. Het betrof een zogeheten nameting: de 1.917 deelnemers aan de slotpeiling van TNS NIPO (9 tot en met 11 september) werden opnieuw uitgenodigd. De respons was dus 93%.
  • Veldwerkperiode: 14 september tot en met 18 september.
  • De steekproef is herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag 2012.
  • Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.

TNS NIPO werkte sinds juni 2012 met een zogeheten rolling panel: respondenten van het ene onderzoek werden voor een kwart vervangen door nieuwe respondenten.

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken.

Voor meer informatie:
Peter Kanne
t 020 522 59 24 / 06 22 54 96 31
e Peter.Kanne@tns-nipo.com 
 
Tim de Beer
t 020 522 53 99 / 06 39 23 11 75
e Tim.de.Beer@tns-nipo.com