Groots Mediabelevingsonderzoek van start

Gepubliceerd: 26-10-2011

Samen met Cebuco, Magazines.nl, PMA en PostNL voert TNS NIPO dit jaar opnieuw het Mediabelevingsonderzoek uit. Het is het vierde onderzoek op rij, na eerdere succesvolle edities in 1998, 2003 en 2007.

 

Het Mediabelevingsonderzoek is uitgebreid gevalideerd door een keur aan toponderzoekers in de markt en vormt een uniek mediaonderzoek. Het is het enige single source mediaonderzoek in Nederland waarin de prestaties van diverse mediumtypen op eenduidige wijze met elkaar worden vergeleken. Het doel van het onderzoek is het meten van media- en reclamebeleving.

 

De gevoelsmatige ervaring van de consument

Mediabeleving wordt gedefinieerd als de gevoelsmatige ervaring (subjectieve beleving) die mensen ervaren tijdens bijvoorbeeld het lezen van een dagblad of tijdschrift. Reclamebeleving gaat over hoe men de reclame ervaart tijdens de mediaconsumptie.

 

Een waardevolle verrijking op de bereikonderzoeken

Vanwege de ‘kwalitatieve’ insteek vormt het Mediabelevingsonderzoek een waardevolle verrijking op de bereikonderzoeken die voor elk medium apart worden uitgevoerd. Het onderzoek maakt immers kwalitatieve mediaplanning mogelijk. Op basis van de onderzoeksuitkomsten kunnen die media geselecteerd worden die het beste in staat zijn om een bepaalde boodschap over te brengen.

 

Nieuwe inzichten

Nieuw in het onderzoek is onder meer dat de beleving van elk mediumtype wordt geanalyseerd naar het apparaat waarop men het medium consumeert. In hoeverre verschilt bijvoorbeeld de beleving van het papieren dagblad of tijdschrift van de beleving van de ‘digitale’ variant via een smartphone of tablet? Nieuwe invalshoeken en de analyses in de tijd, die dankzij de lange historie aan metingen gemaakt kunnen worden, maken het onderzoek extra waardevol.

 

Het veldwerk vindt op dit moment plaats. Resultaten van het onderzoek worden medio december verwacht.

 

Hebt u vragen over de onderzoeksopzet of hebt u interesse om de onderzoeksresultaten af te nemen?

 

Neemt u dan contact op met Vincent Kuijpers, research director Media, via  020 522 57 35 of mail naar vincent.kuijpers@tns-nipo.com