GEMS - Insights from Emerging Markets - July 2011

Gepubliceerd: 15-07-2011

Opkomende markten blijven hun onstuitbare mars voortzetten en worden het bolwerk van de wereldeconomie. Het is aan hen te danken dat de wereldeconomie nog niet is ingestort.

Beste lezers,

Afgelopen kwartaal konden de emerging markets weer trots zijn, toen de Chinese tennister Li Na als allereerste Aziatische een grandslamtitel won. Stapje voor stapje hebben de Chinezen de sportwereld veroverd en de weinige sporten waarin ze traditioneel minder sterk waren, zoals tennis en atletiek, komen nu wel binnen hun bereik. Hoewel India zijn kundigheid op het gebied van sport nog moet ontdekken, is het een winnaar op het gebied van cricket. Zoveel werd wel duidelijk door de winst van de World Cup. Maar de Indiërs zouden gek zijn als ze op hun lauweren gingen rusten, nu de Chinezen ook interesse beginnen te krijgen in cricket!

Opkomende markten blijven hun onstuitbare mars voortzetten en worden het bolwerk van de wereldeconomie. Het is aan hen te danken dat de wereldeconomie nog niet is ingestort. Om die reden alleen al is het volgens ons verkeerd hen het etiket ‘opkomende markten’ te geven. Wij van TNS noemen ze liever ‘snel groeiende en opkomende markten’.
 
Alom wordt voorspeld dat de Chinese economie vroeg of laat de Amerikaanse economie gaat inhalen – sommigen zeggen zelfs dat dit ten aanzien van de KKP (koopkrachtpariteit) al is gebeurd. De vraag waar het ons inziens echt om gaat is of de Chinese economie de ontwikkelde westerse economieën ook zal inhalen in de zin van BBP of inkomen per hoofd van de bevolking. Krijgen Chinese consumenten dezelfde levenstandaard als hun westerse tegenhangers? Het is verassend dat hier nooit over wordt gesproken en we angstig kijken naar een macht als China, terwijl het land ongeveer de honderdste plaats op de wereldranglijst bekleed als het gaat om inkomen per hoofd van de bevolking. Zullen China en India er genoegen mee nemen alleen de grootste economieën ter wereld te worden als gevolg van hun enorme bevolkingsaantallen? Wij denken van niet. De consumenten in deze landen zijn ambitieus en willen dezelfde levensstandaard genieten als wij westerse consumenten.

Hoewel de verlangens van de consumenten in opkomende markten begrijpelijk zijn, wordt alom erkend dat het katastrofaal zou zijn voor het milieu als hun toegenomen consumptie net zo energieverslindend wordt als die van ons in de westerse wereld. De Verenigde Staten tellen momenteel 800 auto’s per duizend inwoners, terwijl dit in China nog slechts 50 per duizend bewoners is. Onze planeet heeft domweg onvoldoende capaciteit om net zoveel auto’s te produceren voor en te laten rondrijden in China en India als in de 'ontwikkelde' wereld. De innovatiecapaciteiten van bedrijven en regeringen zullen danig op de proef worden gesteld om aan alle wensen van de nieuwe consumenten te kunnen voldoen.

Bij TNS willen we marketeers helpen hun weg te vinden in deze opkomende markten door inzicht te verschaffen in wat de mensen daar bezighoudt.
In deze editie van GEMS nemen we u mee naar China, India en Afrika!