Eén op de zes Nederlanders draagt geen identiteitsbewijs

Bijna een week na de invoering van de identificatieplicht (6 januari 2005), blijkt ongeveer één op de zes (17%) Nederlanders (meestal) geen identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ruim acht op de tien (83%) Nederlanders van veertien jaar en ouder dragen wel een identiteitsbewijs bij zich als zij de straat op gaan: 58 procent doet dat altijd en 25 procent meestal.


1 | Zeventien procent draagt zelden of nooit een identiteitsbewijs, 83 procent altijd of meestal

  %
Altijd 58
Meestal 25
Soms 7
(Bijna) nooit 10


In de helft van de gevallen (53%) heeft men een rijbewijs bij zich, een kwart (25%) draagt een Nederlandse identiteitskaart bij zich en eenvijfde (21%) een paspoort. Slechts één procent noemt iets anders dan deze geldige identiteitsbewijzen; dit betreft in bijna alle gevallen een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Ook als aan alle Nederlanders gevraagd wordt met welke identiteitsbewijzen men zich legitimeren kan, blijkt een ruime meerderheid (spontaan!) de juiste identiteitsbewijzen te noemen: paspoort (94%), rijbewijs en Nederlandse identiteitskaart (beide 89%). Een enkeling noemt de (niet als identiteitsbewijs toegestane) OV-Jaarkaart (1%) of 50+ of 65+ kaart (1%). Met andere woorden: de kennis over de nieuwe regel is relatief groot.

Waarom geen identiteitsbewijs
Degenen die geen identiteitsbewijs bij zich dragen (10% van allen) blijken het in ruim eenderde (36%; 4% van allen) van de gevallen gewoon te vergeten ("nog niet aan gedacht", "slordigheid"). Een kwart (25%; 3% van allen) heeft geen identiteitsbewijs uit principiële redenen ("ik vind het te gek voor woorden dat ik me als Nederlander moet identificeren"). Tenslotte is er nog een groep die het identiteitsbewijs niet bij zich draagt omdat men bang is voor verlies of diefstal (20%; 2% van allen).

Dit laatste argument (angst voor diefstal) kan op meer bijval rekenen. Van alle Nederlanders is maar liefst een kwart bang voor diefstal (4% zeer bang, 20% tamelijk bang). Vrouwen blijken hiervoor wat banger dan mannen. Logisch, want vrouwen dragen hun identiteitsbewijs vooral in een tas (69% van de vrouwen die een identiteitsbewijs bij zich dragen), terwijl mannen het bewijs vooral in jaszak (43%) of broekzak (34%) dragen.


2 | Vrouwen banger voor diefstal van identiteitsbewijs dan mannen

  Man Vrouw Totaal
  % % %
Zeer bang 2 5 4
Tamelijk bang 16 23 20
Niet zo bang 21 32 27
Helemaal niet bang 60 39 50


Ruime meerderheid Nederlanders begrijpt en ondersteunt doel identificatieplicht
Op de vraag of men weet wat het doel van de identificatieplicht is, weet zeventien procent geen antwoord te geven. De overige 83 procent zegt te weten wat het doel is en zit met zijn of haar antwoord ook min of meer op het juiste spoor.
Eenderde van alle Nederlanders (32%) geeft als antwoord "het bevorderen van de veiligheid op straat", acht procent denkt dat de plicht is ingevoerd om "allochtonen, illegalen, buitenlanders of moslims te kunnen controleren". De overige 43 procent komt met een ander antwoord dat veelal neerkomt op het juiste antwoord. Enkele citaten: "Als er calamiteiten zijn, zoals ongeval of aanrijding, dan kan de politie zien wie je bent", "Criminelen kunnen sneller opgepakt worden", "Dat ze meteen kunnen nagaan wie je bent bij narigheid".

Maar liefst acht op de tien Nederlanders vinden de invoering van de identificatieplicht een goede maatregel. Vooral ouderen staan achter de maatregel.


3 | Vooral ouderen positief over maatregel

  14-34 jaar 35-54 jaar 55+ Totaal
  % % % %
Zeer goede maatregel 32 41 50 41
Redelijk goede maatregel 40 41 35 39
Niet zo'n goede maatregel 20 8 8 12
Slechte maatregel 1 3 1 1


Eén procent van de Nederlanders afgelopen week gecontroleerd
Tenslotte: één procent van de Nederlanders van veertien jaar of ouder werd de afgelopen week gecontroleerd op het dragen van een identiteitsbewijs.

C4905 | Methode: TNS NIPObase | Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RTL Nieuws. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 6 januari 2005. In totaal werden 601 personen van 14 jaar en ouder, behorend tot het Leven-in-Nederland-Forum, ondervraagd. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en regio.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS NIPO/ RTL Nieuws vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 5924).