Eén op de drie huishoudens verlangt naar komst financieel loket

Gepubliceerd: 03-05-2011

Van de Nederlandse huishoudens geeft één op de drie (32%) aan nu of in de toekomst behoefte te hebben aan een locatie waar men terecht kan voor op de eigen situatie toegesneden, objectieve en onafhankelijke voorlichting over allerlei geldkwesties. Dit blijkt uit recent onderzoek van TNS NIPO op basis van een representatieve steekproef van ruim 35.000 huishoudens.


Julie Visser, senior consultant bij TNS NIPO: ‘Ons onderzoek onderbouwt het idee dat Minister van Financiën Jan Kees de Jager vorig jaar heeft geopperd om in 2011 met een pilot van "geldwinkels" à la rechtswinkels van start te gaan. Op dit moment worden concrete plannen voor deze pilot uitgewerkt door Wijzer in geldzaken.’

Visser: ‘Het gaat hier om voorlichting van deskundigen die de consument zonder winstoogmerk te woord staan en - indien noodzakelijk - de weg wijzen naar bestaande financiële (sociale) instellingen. Zij bieden geen financiële producten of diensten aan en geven hierover ook geen inhoudelijk advies. Zij voorzien de consument, gratis of soms tegen beperkte kosten, van objectieve informatie over allerlei geldkwesties die voor de consument belangrijk zijn.’


De vier belangrijkste voorlichtingsthema's

Consumenten die behoefte hebben aan een dergelijk locatie, geven aan vooral voorlichting te willen krijgen over onderwerpen en/of geldkwesties met betrekking tot:

 

  1. belastingen (75%)
  2. pensioenvoorziening (56%)
  3. combinatie van financiële producten als hypotheek, verzekering, sparen en beleggen (55%)
  4. gemeentevoorzieningen en tegemoetkomingen (52%)

 

Opvallend hierbij is dat voorlichting over pensioenen hoog op de ranglijst staat!

 1 | Belastingen, pensioenvoorziening, combinatie van financiële producten, gemeentevoorzieningen en tegemoetkomingen vier belangrijkste voorlichtingsthema's

 

Belastingen, pensioenvoorziening, combinatie van financiële producten, gemeentevoorzieningen en tegemoetkomingen vier belangrijkste voorlichtingsthema's

Bron: TNS NIPO, 2011


 


Jongeren hebben de meeste behoefte aan voorlichting

Volgens het TNS NIPO-onderzoek is de behoefte aan een dergelijke locatie het grootst onder jongeren. Naast de vier eerdergenoemde hoofdthema's zien we dat jongeren ook relatief meer belang hechten aan voorlichting over onderwerpen die betrekking hebben op geldkwesties rond de leeftijdsspecifieke thema's als kinderen krijgen, studeren en samenwonen.

Opvallend is dat veel jongeren ook behoefte blijken te hebben aan voorlichting over hun huishoudbudget (hoe rond te komen met je geld) (29%), schulden (wat te doen en hoe te voorkomen) (26%), en verzekeringen (35%).

 2 | Jongeren meeste behoefte aan financieel loket, naarmate de leeftijd vordert neemt de behoefte af

 

Jongeren meeste behoefte aan financieel loket, naarmate de leeftijd vordert neemt de behoefte af

Bron: TNS NIPO, 2011


 


Behoefte neemt af naarmate de leeftijd vordert

De behoefte neemt enigszins af naarmate men ouder is. Niet geheel onverwachts hebben 60-plussers er het minst behoefte aan, hoewel ook onder deze doelgroep de behoefte aan een ‘geldwinkel’ nog redelijk hoog is (ca. 22%).


Mannen en vrouwen verschillen in hun financiële hulpvraag

Vooral vrouwen (35%) geven aan er nu of in de toekomst zeker wel/ waarschijnlijk wel behoefte aan te hebben. De behoefte aan voorlichting over het thema ‘combinaties van financiële producten’ is net zo groot onder mannen als onder vrouwen. Vrouwen daarentegen hebben meer behoefte aan voorlichting over de andere drie thema's dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen meer dan mannen behoefte aan voorlichting over thema's als huishoudbudget (hoe rond te komen met je geld), samenwonen of trouwen, kopen of huren woning en werkloosheid/ ontslag/ arbeidsongeschiktheid. Mannen hebben significant meer behoefte aan voorlichting over geldkwesties met betrekking tot overlijden partner.


Gemeentehuis of bibliotheek ultieme locatie voor financieel loket

Deze twee partijen merkt men als de meest ideale locatie aan om een dergelijke plek te bezoeken. Daarnaast vindt men een financieel adviseur c.q. bemiddelaar en een winkelstraat ook goede locaties.
Opmerkelijk is dat één op de tien ook een bank een geschikte plek vindt. Men verwacht dus van deze instelling ook objectieve en onafhankelijke voorlichting te kunnen krijgen. Ook blijkt het voor één op de tien huishoudens, die behoefte hebben aan een ‘geldwinkel’, niet uit te maken op welke locatie de geldwinkel is gelegen.


D0535 | TNS NIPObase CAWI | Het veldwerk vond plaats van 10 t/m 28 maart 2011. In totaal werden 36.751 huishoudens ondervraagd (n=36.751).


Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Julie Visser (tel: 020 522 5440).