Draagvlak voor ontslagversoepeling brokkelt snel af (Het Financieele Dagblad, 23 augustus 2012)

Gepubliceerd: 23-08-2012

Meerderheid electoraat ziet niets in hervorming, snel oplopende werkloosheid schrikt af
 
Amsterdam/Den Haag
 
Kiezers geloven niet in versoepeling van het ontslagrecht als het medicijn om eerder uit de economische crisis te komen. Het volgende kabinet kan hier beter niet zijn vingers aan branden.
 
Dit blijkt uit een enquête die TNS Nipo in opdracht van het FD heeft uitgevoerd. Tweederde van de ondervraagden wijst versoepeling van het ontslagrecht af. Een kwart ziet er wel iets in, maar hiervan is slechts 5% sterk vóór. Alleen bij de VVD staat een - minimale - meerderheid van 51% positief tegenover deze maatregel. Bij alle andere partijen ontbreekt steun.

 
Aanpak van het ontslagrecht is een prominent onderdeel van het Kunduz- of Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks sloten voor de begroting van 2013. De timing wordt door politici, bonden en wetenschappers genoemd als reden voor het afbrokkelend vertrouwen in deze maatregel. De werkloosheid loopt al maanden op, tot meer dan een half miljoen mensen, en de economie groeit hooguit marginaal. Zelfs bij hervormingspartij D66, die dit onderwerp al jaren op zijn lijst heeft staan, is nu maar 40% voor en 57% tegen.VNO-NCW wijst in een reactie op een enquête van EenVandaag van afgelopen zaterdag, waaruit bleek dat 83% van de werkgevers voor versoepeling van het ontslagrecht is. Gisteren zei werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes in een gesprek met deze krant te begrijpen dat dit onderwerp gevoelig ligt bij de vakbonden. Hij wil tijdens de kabinetsformatie met de bonden een Najaarsakkoord sluiten waarin dit is meegenomen. Hoe hij de werknemersorganisaties tegemoet wil komen, wilde Wientjes niet zeggen.
 
FNV-hoofdbestuurder Catelene Passchier noemt de uitslag van de enquête ‘opvallend’. ‘Dit bevestigt onze opvattingen over het Kunduz-akkoord en laat nog maar eens zien dat we geen ouderwetse vakbeweging zijn die overal maar tegen is. De boodschap van de Kunduz-coalitie - “we moeten het ontslagrecht hervormen anders komen we niet uit de crisis" - dat gelooft Nederland niet. Dit zullen partijen serieus moeten nemen. We hebben van Kunduz-akkoord al heel veel zien sneuvelen; de reiskostenvergoeding en de langstudeerboete. Nu is het interessant of het ontslagrecht ook ter discussie komt te staan. Wientjes zegt de pijn van het Kunduz-akkoord te willen verzachten. Hij heeft blijkbaar ook door hier geen politieke meerderheid voor is. Iedereen heeft opeens de sociale partners nodig om een akkoord te krijgen, maar laten we eerst maar eens de verkiezingen afwachten. We zijn nu niet bezig met akkoorden sluiten maar Nederland overtuigen van onze standpunten dan gaan we na 12 september eens rustig kijken met welke partijen we zaken kunnen doen. Als de politieke partijen verstandig zijn nuanceren ze hun opvattingen over het ontslagrecht.’
 
Een andere opmerkelijke uitkomst uit de enquête van TNS Nipo is dat ruim 60% tegen verlaging van de uitkeringen is. Kiezers van PvdA, SP en PVV vinden het belang van een afnemend begrotingstekort ondergeschikt aan investeringen in de economie. Ondernemers mogen van een meerderheid meer ruimte krijgen door de vestigingsregels te schrappen en de helft van de kiezers vindt dat de vennootschapsbelasting omlaag kan, tegen 36% tegenstanders. Het beleid van het kabinet Rutte om de overheid te verkleinen krijgt geen steun. Bijna de helft van de kiezers vindt dat de overheid meer mensen moet aannemen om eerder uit de crisis te komen, tegen 39% tegenstanders.