Bedrijven reserveren meer ruimte voor B2B marketing budget

Gepubliceerd: 15-03-2011

De uitgaven aan B2B marketing zitten in de lift: business-to-business bedrijven verwachten per saldo dit jaar een wezenlijk grotere investering in marketing te doen dan in voorgaande jaren. De groei zal daarbij voornamelijk zitten in de uitgaven aan de website, e-mailmarketing, social media en online advertising. Dit blijkt uit de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011, waarvan spotONvision en TNS NIPO vandaag de resultaten presenteren tijdens het B2B Marketing Forum in Amsterdam.

Reg van Steen, TNS NIPO: 'We hebben dit initiatief genomen omdat er zo weinig bekend is over de trends in B2B marketing in Nederland. We moeten altijd onze toevlucht nemen tot Amerikaanse en Britse onderzoekscijfers. Dat is vanaf nu verleden tijd.' 

Social media nog maar mondjesmaat ingezet
Opvallend is dat minder dan de helft van de B2B marketing- en communicatie verantwoordelijken actief in de weer is met social media. Sterker nog, nauwelijks een op de acht heeft hiervoor een concrete strategie ontwikkeld. Veel business-to-business organisaties verkeren nog in het stadium van het 'uitproberen'. In de praktijk betekent het veelal dat men op een luisterende  manier van social  media gebruik maakt; een interactieve rol wordt door weinigen daadwerkelijk ingevuld. Niettemin zegt inmiddels bijna een kwart van de business-to-business organisaties te twitteren. Net als bij consumer marketing, speelt ook binnen B2B marketing leeftijd een rol in het gebruik van social media: hoe jonger de marketeer, hoe vaker men er al mee bezig is.

Rendement
Marketing accountability is van bescheiden aard: nauwelijks een kwart van de B2B-bedrijven stelt het rendement vast van hun investeringen in marketing. In de praktijk beperkt zich dit tot het bepalen van respons op direct marketing acties, het tellen van leads of het registreren van hits op de website. Het overgrote deel stelt nooit het rendement vast van de marketing inspanningen en gaat af op hun gevoel. Dat gevoel zegt vooralsnog dat per saldo de opbrengst van social media licht hoger is dan de investeringen.

Meer informatie en een samenvatting van de resultaten vindt u in onderstaande brochure en op www.tns-nipo.com/b2bbarometer

Download brochure (.pdf)
Ontwikkelingen in B2B Marketing

Het veldwerk voor de TNS NIPO B2B Marketing Barometer vond in januari 2011 plaats. In totaal namen 270 respondenten deel uit TNS NIPO Businessbase, het online bedrijvenpanel van TNS NIPO dat in totaal uit ruim 25.000 beslissers uit het bedrijfsleven bestaat. Respondenten zijn werkzaam bij een business-to-business onderneming waarbinnen zij (mede-)verantwoordelijk zijn voor het marketing- en/of communicatiebeleid.  

Over spotONvision
spotONvision is een online B2B marketing- en communicatiebureau dat gelooft in de kracht van innovatie. Het bureau helpt klanten met het bedenken en inzetten van nieuwe business-to-business marketing- en communicatiemiddelen in hun campagnes.Bovendien is spotONvision initiatiefnemer van het jaarlijkse B2B Marketing Forum.

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Reg van Steen (tel: 020 522 5400).