Banken winnen marktaandeel vrijvallende koopsommen ten koste van verzekeraars

Gepubliceerd: 26-08-2011

Verzekeraars verliezen nog steeds marktaandeel als het gaat om vrijvallende koopsommen en lijfrentes. De vier grootbanken trekken 34% van de geldstroom van vrijvallende koopsommen/lijfrentes naar zich toe. Dat is 10% meer dan ze oorspronkelijk verkocht hadden in een markt die aan de verzekeraars toebehoorde. De vijf grootste partijen zijn (in alfabetische volgorde): ABN AMRO, Aegon, Delta Lloyd Groep, ING Groep en Rabobank.

 

Volgens Adriaan Eecen, onderzoeksdirecteur Business & Finance bij TNS NIPO, zijn er twee redenen waarom de banken marktaandeel winnen:

1. De populariteit van banksparen als alternatief voor een verzekeringsconstructie, iets waarin de banken sinds 2008 het voortouw namen.

2. Het assurantiekantoor dat dan wel de koopsom verkocht, maar minder het vertrouwen krijgt om nu ook de uitkering te regelen. De consument wil tegenwoordig direct met de uitkerende partij zaken doen.

 

Hoewel de banken marktaandeel winnen, blijft 60% van de mensen trouw aan de instelling waar de polis vandaan kwam. Dit komt volgens Adriaan Eecen mede omdat drie kwart van de mensen zegt niet zo vertrouwd te zijn met banksparen en levensverzekeringen. Eecen: 'Ze zijn onzeker en volgen het advies van de “oude” aanbieder. Mensen vergeten dat een onafhankelijk aanbieder een beter overzicht van de markt heeft.'

 

Driekwart van de mensen gebruikt de pensioenuitkering als aanvulling op het inkomen. De pensioenuitkering uit koopsommen en lijfrentes vormt circa 13% van het totale inkomen dat voor het levensonderhoud wordt gebruikt.

 

 

Bij verspreiding of publicatie graag de bron TNS NIPO gebruiken.

 

Voor meer informatie:

Adriaan Eecen

TNS NIPO

t 020 522 59 22

e adriaan.eecen@tns-nipo.com

 

Onderzoeksgegevens:

Onderzoeksnummer: G1625. Methode: TNS NIPObase CAWI. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van half mei tot begin juni. Steekproefgrootte: 907 financiële beslissers.

 

Over TNS

TNS is het grootste marktonderzoeksbureau ter wereld. Het levert zijn klanten bruikbare inzichten en op onderzoek gebaseerd bedrijfsadvies, zodat ze effectievere zakelijke beslissingen kunnen nemen. TNS NIPO is haar Nederlandse vestiging.