Aandeel voorstanders actief spreiden over basisscholen groeit

Ruim acht op de tien (83%) Nederlanders zijn het eens met de stelling dat allochtone en autochtone kinderen actief over scholen moeten worden gespreid. In september 2002 bedroeg dit aandeel nog 62 procent. Een gedwongen overplaatsing van een kind naar een overwegend zwarte school vinden de meeste autochtone ouders onaanvaardbaar (74%), maar hun kind zou wel naar een meer gemengde school mogen (61%). Voorstanders van spreiding vinden dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor beleid op dit punt.

Basisscholen willen van de groeiende ontwikkeling naar 'zwarte' en 'witte' scholen af en pleiten voor meer gemengde scholen. Actieve spreiding van allochtone en autochtone leerlingen én een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs zouden de toenemende segregatie kunnen tegengaan. Gemeenten laten het witter en zwarter worden van scholen echter op zijn beloop. Wij vroegen Nederlanders naar hun mening.

Sinds september 2002 is het landelijke draagvlak voor dit soort hardere maatregelen flink gegroeid (van 62% naar 83%). Ook vindt driekwart van de ondervraagden dat bijzondere scholen alle kinderen moeten accepteren, wat hun geloofsovertuiging ook is (75%). En als er in dezelfde wijk een witte en een zwarte school bestaan, moeten deze scholen een samenwerkingsschool worden, meent 76 procent. Deze maatregelen hebben een veel groter draagvlak dan voorstellen om zwarte scholen extra voorzieningen te geven om de concurrentie met witte scholen aan te kunnen gaan (slechts 33 procent is daar een voorstander van).


1 | Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd denken er hetzelfde over als de anderen

  Ouders met kinderen < 13 jaar Geen ouders van kinderen < 13 jaar
  % %
Instemming met actieve spreiding 82 83
Instemming met acceptatieplicht 74 75
Instemming verplicht opgaan van zwarte en witte school in samenwerkingsschool 75 76


Degenen die een actieve spreiding van allochtone en autochtone leerlingen voorstaan, vinden de gemeente het meest verantwoordelijk voor het spreiden van leerlingen (37%). Daarna volgen de ouders en de regering (beide 22%) en de school zelf (19%).

Ook gezinnen met kinderen jonger dan dertien jaar, die persoonlijk met dit soort maatregelen geconfronteerd zouden worden, staan positief tegenover actieve spreiding en een acceptatieplicht voor bijzondere scholen. 61 procent zou het aanvaardbaar vinden als de 'eigen (witte)' school een meer gemengde school zou worden. Deze gezinnen vinden het echter niet acceptabel als hun kinderen gedwongen zouden worden naar een overwegend zwarte school gestuurd zouden worden (75%).

C4903 | Methode: TNS NIPObase (CATI) | Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RTL Nieuws. Het veldwerk vond plaats op 13 januari 2005. In totaal werden 601 personen van 18 jaar en ouder, behorend tot het Leven-in-Nederland-Forum, ondervraagd. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS NIPO/ RTL Nieuws vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Remco Frerichs (tel: 020 522 5479).