(Gedoog-)coalitie nadert meerderheid Eerste Kamer

Gepubliceerd: 01-03-2011

De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 2 maart loopt verder op. Coalitiepartij VVD en gedoogpartner PVV groeien, PvdA en GroenLinks leveren iets in, waarmee de meerderheid van de (gedoog-)coalitiepartners in de Eerste Kamer weer in zicht komt. Omgerekend naar zetels ontlopen coalitie en oppositie elkaar echter nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.

De peiling zal vandaag, dinsdag 1 maart van 16.00 tot 17.00 uur, worden toegelicht door onderzoeker Peter Kanne bij Business Nieuws Radio(BNR), On the move.

Circa de helft van de kiezers gaat stemmen
De bekendheid met de Provinciale Statenverkiezingen is de afgelopen drie weken fors toegenomen. Op dit moment weet ruim tachtig procent spontaan te vertellen welke verkiezingen eraan komen en 96 procent weet dit geholpen.
Dit, en de strijd om de meerderheid in de Eerste Kamer, heeft de opkomstintentie onder kiezers verder opgevoerd. Op dit moment zegt 53% ‘zeker’ te gaan stemmen. Het percentage ‘zeker wel’ stemmers is doorgaans een goede voorspeller van de daadwerkelijke opkomst. In 2007 zei 47% ‘zeker te gaan stemmen’ en was de opkomst 46%. Met een opkomstintentie van 53% zal de daadwerkelijke opkomst waarschijnlijk liggen tussen de 48% en 53%. Anders gezegd: we verwachten dat rond de helft van het electoraat gaat stemmen.

Eerder zagen we dat de achterban van de grote (linkse) oppositiepartijen meer gemobiliseerd was te gaan stemmen dan de achterban van de coalitiepartijen. Geert Wilders van de PVV verweet de leiders van VVD en CDA (Mark Rutte en Maxime Verhagen) niet voldoende zichtbaar te zijn. De afgelopen week waren de kopstukken van VVD, PVV en CDA echter prominent aanwezig in de landelijke media en dat heeft zijn weerslag op de opkomstintentie onder het coalitie-electoraat. Degenen die eerder op de VVD stemden zeggen nu beduidend vaker van plan zijn te gaan stemmen (‘zekere opkomstintentie’ van 55% naar 69%) en ook bij de CDA- en PVV-achterban zien we de opkomstintentie stijgen. Onder de PVV-achterban blijft de opkomstintentie nog wel het laagst (47%). Bij de PvdA- en GroenLinks-aanhang zien we stagnatie in de intentie te gaan stemmen. Bij de kiezers van D66 en SP is de opkomstintentie wel gestegen.

(Gedoog-)coalitie en oppositie groeien naar meerderheid
Met de gestegen opkomstintentie onder de coalitiepartijen komt de (gedoog-)coalitie dichter bij een meerderheid. VVD en PVV pakken aandeel terug en de PvdA levert aandeel in. Ook GroenLinks verliest steun, terwijl D66 terrein wint.

Al met al, rekening houdend met de ‘zekere stemintentie’, stijgen de (gedoog-) coalitiepartijen VVD, CDA en PVV samen van 43,9% naar 47,5%.


1 | (Gedoog)coalitie herwint aandeel, maar nog onvoldoende voor meerderheid Eerste Kamer

  7 februari 28 februari
  Zekere stemmers (n=875) Zekere stemmers (n=925)
  % %
VVD 18,8 20,4
PvdA 18,7 15,4
PVV 11,4 14,2
CDA 13,7 12,9
SP 10,8 11,2
D66 9,1 10,3
GroenLinks 7,2 5,8
ChristenUnie 4,0 5,1
SGP 2,1 1,6
PvdD 0,3 0,8
50 Plus 1,9 1,4
Provinciale party / andere partij 2,2 0,8
 
Coalitie 43,9 47,5
Oppositie 56,1 52,5

Omrekening naar zetels Eerste Kamer: too close to call
Als we de – vrij gecompliceerde – omrekening van Provinciale Staten naar Eerste Kamer-zetels maken, voorzien we een fotofinish: de (gedoog-)coalitiepartijen zouden – op dit moment (het onderzoek liep van 24 t/m 27 februari) – 37 of 38 zetels halen. Voor een meerderheid zijn 38 zetels nodig. Prognose TNS NIPO: too close to call.

D0534 | TNS NIPObase CAWI | Het veldwerk vond plaats van 24 t/m 27 februari 2011. Aan het onderzoek werkten in totaal 1.791 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee (n=1.791).
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers per provincie voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 per provincie, en provinciegrootte.

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 5924) of Tim de Beer (tel: 020 522 5399).